Zmiany w prawie autorskim dotyczą także szkół

Nieodpłatne korzystanie w szkole z materiałów objętych prawem autorskim może się odbywać na 3 sposoby. Związane jest to ze zmianami w prawie autorskim, które weszły w życie 20 listopada br., a które dotyczą także wykorzystywania i powielania materiałów chronionych w szkołach.

Z urlopu rodzicielskiego będzie można skorzystać w ciągu 6 lat

Od nowego roku znikną dodatkowe urlopy macierzyńskie, a w to miejsce pracownicy będą mogli dłużej korzystać z urlopu rodzicielskiego. Nie będzie jednak konieczne wykorzystanie go w całości bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, a łączenie urlopu z pracą wydłuży czas jego trwania.