Wynagradzanie pracowników samorządowych – zmiany w rozporządzeniu

Rząd zamierza znowelizować rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zmiany mają na celu ujednolicenie tabeli stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, jak i ich podwyższenie. Planuje się również wprowadzenie nowych stanowisk samorządowych. Jednak nadal nie ma w nim informacji o stanowisku asystenta nauczyciela.

Przegląd najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku

Rok 2017 r. będzie rokiem szczególnym, gdyż rozpocznie się reforma oświatowa związana z wygaszaniem gimnazjów. Pierwsze czynności dyrektorzy będę musieli podejmować już w marcu 2017 r., a dotyczą przekazania pracownikom informacji w sprawie zmiany pracodawcy. Nie brakuje jednak zmian, które wchodzą w życie już 1 stycznia 2017 r.  Przedstawiamy wykaz najważniejszych z nich.

Podsumowanie I półrocza – najważniejsze zadania dyrektora

Zakończenie pierwszego okresu roku szkolnego to ważny etap w pracy szkoły i czas na analizę jej półrocznej pracy. Jest to odpowiedni moment, żeby podsumować, ocenić i zweryfikować działania dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne, a także wyciągnąć wnioski i sformułować rekomendacje do dalszej pracy. Nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym dyrektor szkoły powinien podsumowywać jej pracę i przedstawiać radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności szkoły. Podpowiadamy, jakie są najważniejsze zadania dyrektora na koniec półrocza.