Zmiana zasada wystawiania i prostowania świadectw pracy

Pisaliśmy już wstępnie o tym, że w nowym roku zmieniają się zasady wydawania i prostowania świadectw pracy. Ponieważ jednak zmiana jest ważna także dla szkół - w tym wydaniu rozwijamy ten temat.

W 2017 roku wyższa pensja minimalna także w pierwszym roku pracy

Od stycznia pracownik zatrudniony na pełnym etacie nie może zarabiać mniej niż 2.000 brutto. Nowością jest to, że taka pensja obowiązuje także w pierwszym roku pracy. Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku jest wyższe od zeszłorocznego o 150 zł i wynosi 2.000 zł brutto. Od tego roku nie ma już odrębnego poziomu wynagrodzenia minimalnego dla pracowników w pierwszym roku pracy.

Od 2017 roku subwencja obejmie 6-latki w przedszkolu

Dotychczas subwencja oświatowa była przeznaczona na zadania szkolne oraz pozaszkolne. Zadania te nie uwzględniały edukacji przedszkolnej. To się jednak zmieni, bo od 2017 roku subwencja obejmie również 6-latki uczęszczające do przedszkoli.

Od 1 stycznia 2017 r. zmiany w zasadach zawierania umów o odpowiedzialności materialnej

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje korzystna zmiana dotycząca zawierania z pracownikami umów o odpowiedzialności materialnej. Od tej pory umowę taką trzeba zawrzeć na piśmie i to pod rygorem nieważności. Nie będzie więc można powoływać się na ustne ustalenia takiej odpowiedzialności.

Nowe przepisy o ocenie pracy dla procedur wszczętych po 31 grudnia 2016 r.

W postępowaniach dotyczących oceny pracy nauczyciela wszczętych po 31 grudnia 2016 r. trzeba powołać się na nowe rozporządzenie (np.: w karcie oceny pracy bądź w odwołaniu od oceny). Zawiera ono m.in. zmodyfikowane kompetencje do ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły oraz nowy termin na złożenie pisemnych uwag i zastrzeżeń do projektu oceny pracy.