Resort edukacji przygotował wzory uchwał ws. sieci szkół

W liście do samorządowców minister edukacji narodowej przedstawiła informacje dotyczące wdrażania reformy oświatowej od września 2017 r. MEN opublikowało również wzór uchwały, jaką mają przyjąć samorządy w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju. 

Ramowe plany nauczania – nowe regulacje w projekcie rozporządzenia

Do 21 lutego br. trwają konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Zasadniczą zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących planów nauczania jest ich sama konstrukcja. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.Sprawdzamy, jakie zmiany przewiduje projekt.

Pierwsze przepisy ustaw reformujących oświatę już obowiązują

11 stycznia br. w Dzienniku Ustaw ogłoszono i opublikowano nowe ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe. Pierwsze przepisy tych ustaw weszły w życie już w ciągu 3 i 14 dni od dnia ogłoszenia. Podpowiadamy, jakie przepisy już obowiązują.