Od 1 marca nowa procedura weryfikacji niekaralności dyscyplinarnej kandydata na nauczyciela

Od 1 stycznia br. nauczyciel ubiegający się o pracę w szkole ma obowiązek przedstawienia informacji o niekaralności dyscyplinarnej z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD). Regulacja ta, choć jest nowością, to prawdopodobnie już 1 marca 2017 r. zostanie zmodyfikowana – sprawdzamy, w jakim zakresie.

Nowe przepisy dotyczące udzielenia dotacji celowej na podręczniki

Resort edukacji przygotował projekt nowego rozporządzenia  w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Nowe przepisy uwzględniają reformę oświaty, zachowując jednocześnie możliwość uzyskania dotacji dla klas gimnazjum.

Nowa aplikacja pomagająca znaleźć placówkę

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło elektroniczną aplikację, która służy do wyszukiwania najbliższej gminy i powiatu prowadzącej szkołę danego typu i rodzaju. Aplikacja jest narzędziem pomocniczym ułatwiającym odnalezienie konkretnej placówki oświatowej.