Co z podręcznikami od nowego roku szkolnego

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce, aby podręcznik dla uczniów w klasach I–III wybierany był przez nauczycieli, a nie odgórnie narzucony. Resort utrzymuje, że każdy podręcznik, również ten wybrany przez nauczyciela, nadal będzie bezpłatny. Czy „Nasz Elementarz” nadal może być wykorzystywany?

Co przewiduje rozporządzenie o dopuszczeniu podręczników do użytku szkolnego

Zmiana systemu edukacji od września 2017 r. niesie za sobą wiele konsekwencji, w tym m.in. określenie nowych warunków dopuszczania do użytku podręczników do nowych typów szkół. Sprawdzamy, co przewiduje projekt nowego rozporządzenia – poznaj 5 wytycznych w nowym projekcie.

Przekształcanie szkół – ustalanie planu sieci i podejmowanie uchwał

Przekształcanie placówek oświatowych w wyniku reformy oświaty musi się odbyć zgodnie z przepisami i w określonych terminach. Samorządy mają dość ograniczony czas na opracowanie całej reformy, która określać ma plan postępowania ze szkołami w okresie przejściowym. W tekście analizujemy wprowadzone przepisy, a także odpowiadamy na takie pytania jak m.in. jakie uchwały należy podjąć, kto musi zaopiniować uchwały, a także jakie są konsekwencje wygaszania gimnazjów dla dyrektorów.

Praktyczne wskazówki, jak tworzyć narzędzia ewaluacyjne i prowadzić badania

Ewaluacja jest badaniem użytecznym, dlatego powinna wynikać z codziennej pracy szkoły i być przydatna w jej działaniach. To stan idealny, na drodze do którego staje brak zaufania do wyników badań, niechęć do ujawniania obszarów wymagających zmiany i niejednokrotnie niedostateczne umiejętności metodologiczne. Przedstawiamy wskazówki, jak tworzyć narzędzia ewaluacyjne

Co się zmieni w uprawnieniach emerytalnych nauczycieli

Nauczyciele mogą korzystać nie tylko z emerytury powszechnej, lecz także ze specyficznego rodzaju emerytury przysługującej wyłącznie tej grupie zawodowej. Nabycie prawa do niej jest zależne od ogólnego stażu emerytalnego oraz stażu pracy w szczególnym charakterze. Przywilej ten przysługuje również dyrektorom szkół. W praktyce taka emerytura jest świadczeniem wyższym. Podpowiadamy, kiedy przysługiwać będzie wyższa emerytura i co się zmieni w przepisach.

Co przewiduje nowa podstawa programowa

Zapadła decyzja o reformie edukacji, która przewiduje, że w nowej strukturze szkół obowiązywać będzie nowa podstawa programowa. W związku z tym warto przyjrzeć się, co zawiera nowa podstawa i jakie są opinie środowiska oświatowego – i nie tylko – na temat wprowadzonych nowości.

20 przykładów dotyczących organizacji i funkcjonowania rady pedagogicznej

Kwestie związane z funkcjonowaniem rady pedagogicznej nie zostały precyzyjnie uregulowane w przepisach prawa, dlatego w praktyce mogą wystąpić wątpliwości odnośnie wydawałoby się oczywistych kwestii związanych z prowadzeniem posiedzeń rady, czy podejmowania przez nią uchwał. Wiele zagadnień musi więc zostać doprecyzowane w regulaminie rady pedagogicznej. Przedstawiamy najczęściej występujące problemy związane z organizacją i funkcjonowaniem rady w szkole.