Ramowe plany nauczania - rozporządzenie podpisane

Minister edukacji podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Będą one wprowadzane do poszczególnych klas systematycznie. Nowe ramowe plany nauczania określają tygodniową liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, opracuje tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.

Podejrzenie uczestników wycieczki o zażywanie narkotyków lub picie alkoholu - procedura postępowania

Kwiecień i maj to czas wycieczek i zielonych szkół. Trzeba je odpowiednio przygotować tak, by dzieci były bezpieczne. Jednak niestety często zdarza się, że szkolne wyjazdy to dla młodzież czas pierwszych inicjacji alkoholowych czy narkotykowych. W takiej sytuacji postępowanie kierownika i opiekunów ucznia powinno być bardzo skonkretyzowane i stanowcze. Warto, by nauczyciele jeszcze przed wyjazdem zapoznali się z krokami postępowania w razie przyłapania ucznia na piciu czy zażywaniu narkotyków.

Opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie organizacji szkół - kontrowersje wokół zmian dotyczących arkusza organizacji

Dnia 27 marca br. w Dzienniku Ustaw ukazało się długo wyczekiwane rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Po publikacji rozporządzenie wywołuje bardzo duże kontrowersje, gdyż w stosunku do projektu, z opublikowanego aktu prawnego usunięto przepis przejściowy regulujący zasady opracowywania arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2017 r.

Nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli

Dnia 22 marca br. weszło w życie rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. W związku z tym rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 musi się odbyć zgodnie z nowymi przepisami. Określają one m.in. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów.