Wycieczki i zielone szkoły - w teorii i praktyce

Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki przewiduje liczne ważne zmiany w organizacji wycieczek szkolnych. Zmiany i propozycje mają zarówno charakter dostosowujący regulacje do nowej struktury szkół oraz wprowadzają nowe, merytoryczne rozwiązania, jak np. to, że kierownikiem wycieczki będzie mógł być tylko pracownik pedagogiczny placówki. Projekt z 4 stycznia 2018 r. jest w trakcie opiniowania organów. Jednak, nie zmienia to faktu, że już zaraz uczniowie wyruszą na szkole wycieczki i wyjazdy - póki co, organizowane jeszcze na starych zasadach. Jakie planowa są zmiany oraz jakie wątpliwości mają szkoły z dotychczasowymi przepisami, opisujemy w tym artykule.

Urlop zdrowotny na nowych zasadach - 26 kroków i problemowych sytuacji

Urlop zdrowotny od 1 stycznia 2018 r. może być udzielany w dwóch trybach. Po zawnioskowaniu o udzielenie urlopu, w zależności od przyczyny korzystania z niego, dyrektor podejmuje różne działania. Przedstawiamy szczegółowe procedury postępowania, różnice między trybami udzielania, przesłanki uprawniające do skorzystania z urlopu. Uzupełnieniem tematu są liczne dokumenty, gotowe do wykorzystania w placówce oraz odpowiedzi ekspertów na liczne wątpliwości i problemy dyrektorów, związane z nowymi regulacjami prawnymi.

Skierowanie na urlop zdrowotny potwierdzone przez NFZ, czyli jakie?

Aby skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową, nauczyciel musi przedłożyć skierowanie do sanatorium potwierdzone przez NFZ. Prawidłowe skierowanie zawierające stosowne potwierdzenie nie może być w żaden sposób zakwestionowane przez dyrektora. Co to jednak znaczy „stosowne potwierdzenie”, i jakie skierowanie będzie prawidłowo potwierdzone - odpowiada ekspert oświatowy.

RODO - zasady wdrażania, 16 kroków postępowania

RODO będzie obowiązywać od 25 maja, zatem do tego terminu należy prawidłowo wprowadzić wszystkie przepisy. Przedstawiamy szczegółowe zasady wdrożenia RODO krok po kroku. Ekspert opisuje 16 punktów procedury - pozwoli to uporządkować i usystematyzować nowe regulacje.

MEN: Wniosek o urlop zdrowotny nie musi mieć uzasadnienia

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozwiewa wątpliwości - o urlop dla poratowania zdrowia można ubiegać się w związku z każdym schorzeniem, na którego powstanie mogło mieć wpływ środowisko pracy. Oceny zasadności skorzystania z tego urlopu dokonuje lekarz, a nie dyrektor placówki, w związku z tym nauczyciel nie musi we wniosku o urlop wskazywać jakie schorzenie ma być podstawą skorzystania z urlopu.

Arkusz organizacji pracy szkoły 2018/2019 - 12 błędów

Jak wynika z kontroli szkół, szkoleń dla dyrektorów oraz napływających pytań - procedura sporządzania i zatwierdzania arkusza, według nowych zasad, przysparza licznych  wątpliwości. Zbieramy najczęściej popełniane błędy – warto je prześledzić, by na etapie pracy nad arkuszem nie popełnić ich w swojej szkole.