RODO w placówce niepublicznej – zasady wdrażania

Dnia 25 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych, szkoły mają liczne obowiązki. Czy szkoła niepubliczna o uprawnieniach publicznych też musi wdrażać procedurę RODO?

Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych - 8 kroków

Od 25 maja 2018 r. administrator ochrony danych ma obowiązek zgłaszania wszelkich naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych w czasie do 72 godzin od naruszenia, bezpośrednio do właściwego organu nadzoru – Prezesa UODO (art. 33 RODO). Przedstawiamy wewnętrzne elementy postępowania w przypadku naruszenia danych osobowych.

Pieczęci, sztandar i patron likwidowanego gimnazjum - procedura postępowania

Od dnia 1 września 2017 roku dotychczasowe gimnazja podlegają stopniowemu wygaszaniu. Od roku szkolnego 2017/2018 zaprzestano rekrutacji kandydatów do pierwszej klasy gimnazjum. Większość funkcjonujących jeszcze klas drugich i trzecich gimnazjum włączono do szkół innego typu, najczęściej do szkół podstawowych, niektóre gimnazja przekształcono w ośmioletnie szkoły podstawowe. Jak ewidencjonować pieczęcie i niszczyć je po likwidowaniu gimnazjum? Jak postępować z patronem oraz sztandarem gimnazjum?Zapraszam do lektury materiały – by sprawnie i zgodnie z prawem wywiązać się ze swoich obowiązków. W broszurze zamieszczamy też szczegółową instrukcję postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi.

Awans zawodowy nauczycieli od września 2018 r. - 25 nowości

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli przewiduje m.in. skrócenie czasu na złożenie sprawozdania z realizacji stażu oraz ograniczenie dokumentacji składanej wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2018 r. Ekspert zbiera wszystkie nowości i szczegółowo je omawia oraz porównuje obecny i nowy stan prawny, od września 2018 r. Tabela pomoże uporządkować przepisy i uniknąć błędów przy wprowadzaniu ich w życie.

Udzielanie dni opieki nad dzieckiem - 5 zasad, 8 praktycznych rozwiązań

Od 1 stycznia 2018 r. prawo do zwolnienia od pracy z tytułu wychowywania co najmniej jednego dziecka w wieku do lat 14 jest odrębnie uregulowane dla pracowników niepedagogicznych i nauczycieli. Regulacje te przysparzają licznych wątpliwości – kiedy można skorzystać z tych dni, czy przysługują obojgu rodziców, czy przysługują w dwóch miejscach zatrudnienia? Ekspert porządkuje te zagadnienia oraz różnice i opisuje na jakich zasadach mogą korzystać z tego uprawnienia pracownicy placówki oświatowej.