KADRY I PŁACE

 • PYTANIE 1Dane w umowie na zastępstwo zgodne z RODO
 • PYTANIE 2Pełnienie funkcji wychowawcy klasy przez wicedyrektora
 • PYTANIE 3Zasady korekty świadectwa pracy
 • PYTANIE 4Czas nieobecności powodujący przerwanie stażu
 • PYTANIE 5 Podstawa opracowania „Planu Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli”
 • PYTANIE 6 Uprawnienia pracownika wychowującego niepełnosprawne dziecko
 • PYTANIE 7Ocena pracy nauczyciela zatrudnionego w dwóch placówkach
 • PYTANIE 8Kontynuacja stażu po 1 września 2018 r. a ocena pracy
 • PYTANIE 9 Praca nauczyciela w szczególnym charakterze
 • PYTANIE 10Wymiar urlopu - w roku kalendarzowym czy szkolnym
 • PYTANIE 11Rozwiązanie umowy z dyrektorem, który przechodzi na emeryturę
 • PYTANIE 12Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w związku z wycieczką
 • PYTANIE 13Prawo do dodatku stażowego przy dwóch umowach w jednej szkole
 • PYTANIE 14Niezakończone okresy zatrudnienia a prawo do dodatku za wysługę lat
 • PYTANIE 15Jednorazowa premia w podstawie trzynastki
 • · 

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Poradnik Dyrektora Szkoły
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Poradnik Dyrektora Szkoły

ZOBACZ OFERTĘ