ZAKUP TABLETU Z DOTACJI NA PODRĘCZNIKI

Czy, w związku z niemożnością zakupienia uczniowi słabowidzącemu podręczników dostosowanych (brak na rynku), można zakupić z dotacji celowej na podręczniki bezpłatne np. tablet z oprogramowaniem umożliwiającym odczyt takich podręczników? Uczeń powinien mieć podręczniki zapisane czcionką 16-punktową z dużym światłem.

Tak, można zakupić z dotacji celowej na podręczniki dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego tablet z oprogramowaniem umożliwiającym odczyt podręczników.

Kwestia wydatkowania dotacji celowej przyznanej na podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne została uregulowana w przepisach ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Dotacja celowa może być wykorzystana także na pokrycie kosztu drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych lub na zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie tych podręczników i materiałów, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – także na zakup sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w postaci elektronicznej (art. 56 ust. 7 ww. ustawy).

DO ZAPAMIĘTANIA

Z przepisów ustawy wynika więc wprost, że dotację na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne można również wydatkować np. na zakup dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  tabletu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym odczyt podręczników.

Podstawa prawna:

  • Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2029) - art. 56 ust. 7.
Autor: Joanna Swadźba