171

Szkoła w czasie pandemii koronawirusa - zagadnienia związane z kształceniem

Z powodu istniejącej pandemii nieoczekiwanie znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości, której kształtu nikt nie przewidział. Obecnie wszyscy się zastanawiamy kiedy to się skończy i co ten koniec będzie oznaczał – czy powrót do tego, co było czy uczenie się żyć inaczej. Będzie to zależało od wielu czynników takich jak skuteczność prac naukowców, lekarzy i dyscypliny nas wszystkich w przestrzeganiu nakazów i zakazów.Podobne pytania stawiamy sobie w odniesieniu do szkolnictwa – jakie mogą być scenariusze rozwoju sytuacji w polskich szkołach, które początkowo zostały zamknięte od 12 do 25 marca rozporządzeniem MEN z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Po ukazaniu się rozporządzenia zmieniającego dnia 20 marca – okres zamknięcia szkół został przedłużony do 10 kwietnia 2020 r.

Szkoła w czasie pandemii koronawirusa - zagadnienia gospodarcze

Początkowo działanie placówek oświatowych zostało zawieszone na dwa tygodnie (od 12 do 25 marca), już teraz jednak wiadomo, że termin ten został wydłużony i na pewno zajęcia w placówkach nie będę się odbywały do końca przerwy wielkanocnej (tj. do dnia 13 kwietnia). Zostały też wprowadzone nowe przepisy dotyczące kształcenia na odległość. Ekspert analizuje sytuację w placówkach oświatowych od strony gospodarczej, mi.n.: zasady pracy zdalnej, procedury bezpieczeństwa, zarządzanie pracownikami administracji w okresie pandemii.

170

Rejestry i ewidencje w szkole - wykaz 63 dokumentów

Każda szkoła ma obowiązek prowadzić dokumentację związaną z pracą szkoły, w tym ewidencje i rejestry. Poszczególne obszary pracy szkoły wymagają zakładania innych ewidencji i rejestrów - część z nich jest obowiązkowa, część prowadzona jest pomocniczo w celu usprawnienia pracy szkoły. Rejestry i ewidencje powinny być prowadzone w zakresie nauczania, bezpieczeństwa uczniów, spraw administracyjnych, awansu zawodowego. Ekspert porządkuje zagadnienie - które rejestry, w którym obszarze są obowiązkowe, które nie? Wykaz pomoże przeanalizować dokumentację prowadzoną w swojej szkole i ewentualnie coś zweryfikować.

169

Procedura Niebieskiej Karty - postępowanie krok po kroku

Niestety w każdej szkole może zdarzyć się, że nauczyciel podejrzewa stosowanie wobec ucznia przemocy i trzeba być na takie sytuacje przygotowanym. Bardzo często to właśnie od szkoły, szybkiej reakcji i zapewnienia niezbędnej pomocy i wsparcia zależy dalszy przebieg wydarzeń. Czynności w ramach procedury "Niebieskiej Karty" to działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Z jakich etapów składa się procedura i kiedy następuje jej rozpoczęcie? Jak postąpić w sytuacji, gdy ofiara zamieszkuje w innej gminie niż sprawca? Czy nauczyciel może doprowadzić do założenia uczniowi Niebieskiej Karty? Odpowiadamy w tym artykule.

168

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

Poznaj odpowiedzi na pytania ekspertów!

NADZÓR PEDAGOGICZNY I KONTROLA

Zapoznaj się z odpowiedziami ekspertów oświatowych 

167

Współpraca szkoły z kuratorium - 7 obszarów i zasad współpracy

Każda szkoła musi w określonych obszarach swojej działalności współpracować z organami zewnętrznymi – w tym z kuratorium oświaty. To, na czym jednak dokładnie polega ta współpraca, co trzeba konsultować z organem nadzoru, kiedy się do niego zwrócić, a co z kolei nie należy do jego kompetencji – budzi wiele wątpliwości i powoduje pojawienie się licznych problemowych sytuacji. Staramy się je uporządkować – czemu ma służyć tabela, z przedstawieniem zagadnienia, rozwiązaniem oraz konkretnym komentarzem ekspertów.

Trzynastka za 2019 rok - 11 wytycznych i przykładów

Jak co roku nadszedł czas wypłaty pracownikom szkoły trzynastki.  Przedstawiamy całościowy materiał z zebranymi uwagami i wskazówkami jak właściwie postępować, komu należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ekspert prezentuje tez liczne przykłady postępowania - dzięki nim każdy dyrektor będzie mógł prześledzić problemy w innych szkołach oraz rozwiać swe wątpliwości.

166

Szkolny regulamin pracy - 9 zasad i prawidłowych zapisów

Początek nowego roku kalendarzowego to dobry moment, żeby zweryfikować szkolną dokumentacje, w tym szkolny regulamin pracy. To dokument, który występuje w większości placówek oświatowych i reguluje prawa i obowiązki zarówno dyrektora jak i innych pracowników szkoły. Jak wynika z licznych pytań, treść regulaminu oraz wprowadzanie zmian budzi wiele wątpliwości. Staramy się je wyjaśnić - ekspert pokazuje, które elementy regulaminu przysparzają najwięcej wątpliwości i jak poprawnie sformułować zapisy.

Śródroczne zebranie rady pedagogicznej

Śródroczne zabranie rady pedagogicznej pełni bardzo ważną funkcję. Przede wszystkim ma na celu przeprowadzenie klasyfikacji śródrocznej uczniów. Koniec pierwszego półrocza w szkole to też bardzo dobry moment na ocenę sytuacji szkolnej i wprowadzenie ewentualnych poprawek i ulepszeń w zasadach funkcjonowania szkoły przyjętych na początku roku szkolnego. Przedstawiamy praktyczne wskazówki dotyczące organizacji i przebiegu zebrania oraz gotowe dokumenty do wykorzystania w każdej placówce.

Sprawozdanie finansowe jednostki oświatowej - postępowanie krok po kroku

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem sporządzanym na koniec każdego roku obrotowego. W przypadku jednostek oświatowych działających w formie jednostek budżetowych jest to zawsze dzień 31 grudnia. W poprzednich wydaniach pisaliśmy na temat inwentaryzacji oraz przygotowania i zamknięcia ksiąg rachunkowych, co jest niezbędne do opracowania sprawozdania. Ten artykuł zawiera konkretne wskazówki i wytyczne, jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe szkoły lub przedszkola.

165

Zmiana adresu ucznia - jak zaktualizować dokumentację nauczania

W jaki sposób aktualizować wpisy w księdze ewidencji, gdy uczeń zmienił adres?

Zamknięcie ksiąg rachunkowych - ważne wskazówki

Na dzień kończący rok obrotowy każda jednostka zobowiązana jest zamknąć księgi rachunkowe. Związane są z tym pewne obowiązki nałożone przede wszystkim na pracowników księgowości. Jakie dokładnie są to zadania i na co zwrócić szczególną uwagę, by niczego nie przeoczyć opisuje nasz ekspert oświatowy, wieloletni księgowy. Artykuł zawiera wiele praktycznych przykładów, co ułatwi wykonanie tego zadania.

Ważność oceny pracy w konkursie na dyrektora szkoły

Czy wyróżniająca ocena pracy wystawiona w maju 2018 r. (tj. na starych zasadach) będzie ważna w konkursie na dyrektora szkoły, który odbędzie się w 2020 r.?

164

RODO W placówce oświatowej w praktyce - 28 pytań z odpowiedziami

Mimo, że „nowe” przepisy o RODO wcale już nie są takie nowe, wciąż kwestia ta budzi wiele wątpliwości – co można, a czego nie można; jak stosować regulacje w praktyce; jakie dane i kiedy można wykorzystać czy udostępniać. To kwestia niezwykle istotna i warto rozważyć poszczególne problemy czy pytania. W publikacji zbieramy dla Państwa najczęstsze pytania oraz odpowiedzi ekspertów. To uporządkuje i usprawni pracę. Autorzy pokazują też, czego wcale nie trzeba robić – choć ogólna opinia jest taka, że jest wymagane po wejściu w życie RODO. Zapraszam do lektury!

163

Rachunkowość jednostek oświatowych cz. I – podstawowe informacje

Rachunkowość najczęściej kojarzona jest z wprowadzaniem danych do ksiąg rachunkowych, czyli z księgowaniem. Natomiast rachunkowość obejmuje znacznie większy zakres czynności wykonywanych niekoniecznie tylko przez pracowników księgowości. Czynności te można zebrać w procesy zmierzające do powstania finalnego „produktu” jakim jest prezentacja stanu majątkowego danego podmiotu gospodarczego lub jednostki sektora publicznego. Prezentacja ta odbywa się przede wszystkim w postaci rocznego sprawozdania finansowego. W jednostkach sektora publicznego prowadzenie rachunkowości musi również umożliwić okresowe przedstawianie stopnia realizacji planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, do czego jednostki zobowiązuje ustawa o finansach publicznych i przepisy wykonawcze do tej ustawy. Prezentacja ta odbywa się z wykorzystaniem sprawozdań budżetowych, skonstruowanych odpowiednio do zakresu danych oraz formy organizacyjno-prawnej jednostki je sporządzającej.

Opieka zdrowotna nad uczniami - analiza nowych przepisów

W dniu 12 września 2019 r. weszła w życie ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami. Nowa ustawa zmienia organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w polskich szkołach. Nakłada nowe zadania na organy prowadzące szkoły. Muszą obligatoryjnie zapewnić uczniom prowadzonych przez siebie szkół możliwość korzystania, czyli w praktyce dostęp do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i gabinetu stomatologicznego. Gabinety te muszą spełniać wymogi lokalowe i sprzętowe dla pomieszczeń podmiotów wykonujących działalność leczniczą a także posiadać odpowiedni personel. Sprawdzamy, co te zmiany oznaczają dla dyrektora.

Ocena pracy nauczyciela od 1 września 2019 r. – 16 kroków postępowania

Od roku szkolnego 2019/2020 ocena pracy nauczycieli uległa zmianie. Ocena ta dotyczy tylko nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych, zaś sama ocena nie jest już obowiązkowa. Ekspert oświatowy przedstawia 16 kroków postępowania, związanych z przeprowadzeniem nowej oceny pracy nauczyciela. Warto zapoznać się z wytycznymi, by nie popełnić błędu w swojej pracy.

162

Zmiany w zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania od 1 września 2019 r.

Od 1 września obowiązuje wiele nowych przepisów - należą do nich też zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Ekspert opisuje co dokładnie i jak się zmieni, jakie przepisy weszły w życie od nowego roku szkolnego oraz na co zwrócić szczególną uwagę. Zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem dotyczą wszystkich typów szkół, w tym także szkół dla dorosłych. Praktyczna tabela zaprezentowana w artykule, z zestawieniem zmian i ich omówieniem, pozwoli uporządkować niezbędne informacje.

Współpraca dyrektora z pracodawcami – nowe obowiązki

Od sierpniowego wydania magazynu opisujemy zmiany, które dotyczą nowego roku szkolnego. Od 1 września 2019 r. zaczęły też obowiązywać ważne nowości w zakresie szkolnictwa branżowego, m.in. związane z nowymi obowiązkami dyrektora w ramach współpracy z pracodawcami. Co dokładnie się zmieni i jakie zadania spoczywają na dyrektorze – opisujemy w artykule.

Współpraca dyrektora szkoły z rodzicami i radą rodziców – 33 obszary

W trakcie całorocznej pracy szkoły jest wiele sytuacji, w których współpraca dyrektora z rodzicami jest konieczna, gdyż jest podyktowana przepisami prawa. W wielu wypadkach dyrektor podejmuje decyzje w porozumieniu z rodzicami lub zasięga opinii rady rodziców, gdyż zobowiązują go do tego przepisy prawa oświatowego. Przedstawiamy szczegółową tabelę z podziałem zadań na te wymagające współpracy z radą rodziców oraz z opisem sposobu współpracy.

161

Wychowawca klasy - 15 pytań, dokumentów i wzorów

Na początku każdego roku szkolnego dyrektor wybiera i przydziela nauczycielom funkcje wychowawców. Czynności, z pozoru oczywiste, w praktyce rodzą wiele wątpliwości. Kto może być wychowawcą klasy, czy nauczyciel może odmówić pełnienia funkcji lub z niej zrezygnować w ciągu roku? W jakiej sytuacji dyrektor może z kolei odebrać nauczycielowi wychowawstwo? I w końcu kwestie finansowe - jakie dodatki nalezą się wychowawcy? Odpowiedzi na te pytanie zbieramy w artykule. 

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektor szkoły, przygotowując plan nadzoru na nowy rok szkolny, musi wziąć pod uwagę wiele wytycznych i danych. Zadanie to, jak co roku, jest bardzo pracochłonne, ale rzetelne i skrupulatne opracowanie planu nadzoru, w oparciu o wyniki i wnioski z podsumowania nadzoru z ubiegłego roku daje mocną podstawę do budowania nadzoru w nowym roku szkolnym. Warto więc poświęcić na to czas. Aby go zaoszczędzić – przedstawiamy przykładowy gotowy dokument, z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz kierunków realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2019/2020.

160

Rada sierpniowa - organizacja zebrania, zadania i cele

Organizacja nowego roku szkolnego wymaga wielu działań i decyzji. Dla dyrektora to zawsze jest czas wyjątkowo trudny. Każdy rok przynosi nowe wyzwania i zazwyczaj nie ubywa starych problemów. Dobra organizacja na starcie zwiększa szanse na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów. Wnioski do pracy szkoły z ubiegłego roku szkolnego są punktem wyjścia do tworzenia nowych planów i rozwiązań. Jakie punkty zawrzeć w porządku obrad rady przygotowującej nowy rok szkolny? Na co warto zwrócić szczególną uwagę w każdym z elementów obrad? Jak wykorzystać wnioski z ubiegłorocznego nadzoru pedagogicznego dyrektora? Jakie działania zaplanować w związku z kolejnymi zmianami przepisów? Na te i wiele innych pytań zwrócono uwagę w niniejszym materiale.

POCZĄTEK ROKU – LISTA KONTROLA DYREKTORA

Wakacje, jak co roku, minęły zdecydowanie zbyt szybko i już czas zacząć myśleć o nowym roku szkolnym. A skoro czas zacząć o nim myśleć, to i czas się do niego przygotować. Jak? Prześledzić nowe przepisy oświatowe, zaktualizować dokumentację szkolną (na te dwa tematy będziemy pisać w kolejnym, wrześniowym wydaniu), przeprowadzić egzaminy poprawkowe a po nich przygotować się i przeprowadzić sierpniową radę pedagogiczną, przeanalizować listę swoich sierpniowych obowiązków i po kolei się z nich wywiązywać. To wiele zadań, których natłok może spowodować, że coś przeoczymy, czegoś nie dopilnujemy, w końcu coś wykonamy niepoprawnie. Aby temu zapobiec – przedstawiamy kompendium wiedzy przed nowym rokiem szkolnym. Składają się na nie dwie aktualizacje – ta, oraz kolejna – wrześniowa. Lista kontrolna zamieszczona w tym numerze pozwoli łatwo uporządkować wszystkie obowiązki oraz w przejrzysty sposób delegować niektóre zadania na innych pracowników. Życzę przyjemnej i owocnej lektury oraz mnóstwa sukcesów w roku szkolnym 2019/2020!

158

„Dobry start” - założenia na rok szkolny 2019/2020

Projekt ustawy o świadczeniu dobry start przewiduje przeniesienie rozwiązań funkcjonujących dotychczas – czyli od zeszłego roku – na poziomie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów na grunt ustawy. Sprawdzamy, czy w programie nastąpiły jakieś zmiany od zeszłego roku.Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zadania na zakończenie roku szkolnego - lista kontrolna dyrektora szkoły

Zakończenie zajęć edukacyjno-wychowawczych w szkole zapowiada koniec roku szkolnego. Dla dyrektora to kolejna fala zadań i spraw. To nie tylko przeprowadzenie klasyfikacji rocznej, ale także podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej, awans zawodowy nauczycieli, organizacja prac na okres ferii letnich i wiele innych czynności. To, jak dyrektor zamknie rok pracy szkoły może przesądzić o tym, czy w wakacje spokojnie wyjedzie na urlop, czy też w poczuciu obowiązku będziesz zdalnie nadal pracować. Poniższa tabela prezentuje najważniejsze zadania do wykonania w tym trudnym momencie roku szkolnego. Lista kontrolna pozwoli łatwo uporządkować wszystkie istotne obowiązki.

Świadectwa szkolne - 17 zasady wypełniania

Koniec roku szkolnego to dla dyrektora i nauczycieli mnóstwo obowiązków - szczegółowo piszemy o nich w tej aktualizacji, w artykule: „Zadania na zakończenie roku szkolnego – lista kontrolna”. Jednym z tych zadań jest prawidłowe wypełnienie świadectw szkolnych. Uczniowie w trakcie kształcenia otrzymują różne rodzaje świadectw. Przedstawiamy podział na ich rodzaje, organy wydające oraz podstawę wydania. Tabela ułatwi wypełnianie świadectw oraz uporządkuje wszystkie problematyczne kwestie - kto, kiedy, jakie świadectwo powinien otrzymać.

157

Wypadek pracownika szkoły - 8 procedur, 24 kroki postępowania

W każdej szkole może się wydarzyć jakiś wypadek pracownika. Nauczyciel spadnie ze schodów, dostanie w głowę piłką lub uczeń potrąci kogoś na stołówce i wyleje na niego gorącą zupę. Te wypadki nie pozostawiają wątpliwości, że wydarzyły się na terenie placówki, podczas wykonywania pracy i są wypadkami w jej czasie. Jednak pracownik może tez mieć wypadek w drodze do lub ze szkoły, np. gdy potrąci go samochód. Czy wówczas też nie ma wątpliwości, że to był wypadek pracownika szkoły w pracy? Kiedy wypadek w drodze do pracy należy traktować na równi z wypadkiem przy pracy, czy wypadek w czasie ferii jest wypadkiem przy pracy oraz w jakim terminie pracownik powinien powiadomić pracodawcę o wypadku? Odpowiadamy na te oraz inne pytania.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niestrajkujących nauczycieli

W czasie strajku nauczyciele, którzy do niego nie przystąpili nie mieli możliwości realizacji godzin z uczniami, w tym godzin ponadwymiarowych. Czy należy wypłacić im mimo wszystko wynagrodzenie za te godziny w związku z pozostawaniem w gotowości do pracy? 

TEST WIEDZY DYREKTORA

Wypełnij test wiedzy! Zobacz, czy znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. W razie wątpliwości - wskazujemy numer publikacji oraz artykuł, w którym można znaleźć rozwiązanie danego problemu. Życzymy powodzenia!

156

Uczeń pełnoletni w szkole - 10 problemowych sytuacji z rozwiązaniami

Uczeń pełnoletni w szkole dla dorosłych traktowany jest jak osoba pełnoletnia, sam o sobie decyduje - tu nie ma żadnych wątpliwości. Problem pojawia się gdy mamy do czynienia z uczniem pełnoletnim w szkole dla młodzieży. Czy traktować go jak dorosłego, z prawem głosu, możliwością usprawiedliwiania swojej nieobecności, opuszczania zajęć, samodzielnego wyrażania zgody na udział w wycieczce szkolnej, czy też – skoro jest w szkole dla młodzieży – obowiązują go ogólne przepisy, tak jak uczniów niepełnoletnich? Czy rodzice mają prawo wglądu do prac i ocen ucznia, który ukończył 18 lat? Ponieważ do redakcji napływa wiele pytań z tej tematyki – zbieramy je i analizujemy. Ten materiał będzie odpowiedzią na niejedno trudne pytanie.

TERMINARZ OŚWIATOWY MAJ 2019

Terminowe, obowiązkowe zadania dyrektora

155

Planowanie zamówień publicznych w placówkach oświatowych

Planowanie to proces, który służy osiągnięciu celu, nie tylko poprzez jego właściwe zdefiniowanie, ale także poprzez wskazanie konkretnych działań, które trzeba podjąć w określonych ramach czasowych, w sposób który umożliwia ich najkorzystniejszą realizację. W zamówieniach publicznych, planowanie pozwala na racjonalne zarządzanie posiadanymi zasobami, efektywne wydatkowanie środków publicznych. Określenie potrzeb zamawiającego poprzez wskazanie jego zapotrzebowania na realizację określonych dostaw, usług czy robót budowlanych w ustalonej  perspektywie czasowej, to pierwszy krok umożliwiający osiągnięcie zamierzonego celu. Jakie są pozostałe czynności – opisujemy w tym artykule!

Organizacja wycieczki i zielonej szkoła - 15 problemów z rozwiązaniami

Zbliża się wiosna, a w raz z nią czas na szkole wycieczki, wyjścia i zielone szkoły. Nie ważne czy wycieczka będzie piesza, autokarowa, czy pociągowa; nie istotne też czy będzie dla jednej czy wielu kas – z tej samej bądź różnych szkół - każda z nich wymaga dokładnego prześledzenie przepisów, znajomości prawa, wypełnienia licznych obowiązków. Za bezpieczeństwo uczniów odpowiada dyrektor szkoły więc to on musi wszystko zweryfikować i przypilnować. Zbieramy najczęstsze problemy i pytania dyrektorów – odpowiedzi i porady eksperta pozwolą uniknąć licznych wątpliwości.

154

Zawieranie ugody z pracownikiem - 9 przykładowych sytuacji

Dużo łatwiej niż iść do sądu i procesować się z pracownikiem szkoły jest zawrzeć ugodę. I to zarówno w przypadkach, gdy to pracodawca skierował pozew przeciwko pracownikowi szkoły, jak i w których to szkoła jest pozwanym. Jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze a jakie na pracowniku, jak i kiedy można zawrzeć umowę, jak zabezpieczyć się przed unikaniem zobowiązania? Przedstawiamy narzędzia przydatne w procesie zawierania ugody z pracownikiem szkoły. Konkretne przykłady i sytuacje z życia szkoły, wraz z wyjaśnieniem eksperta pomogą uporządkować to zagadnienie.

153

Zamówienia publiczne w szkole - wydatkowanie środków publicznych

Zamówienia publiczne dotyczą każdej placówki oświatowej. To wiele przepisów, które trzeba dokładnie przeanalizować. Przede wszystkim, dla ustalenia zakresu obowiązków dyrektora szkoły, w zakresie sposobu wydatkowania środków finansowych, niezbędne jest prawidłowe ustalenie statusu prawnego jednostki przez niego zarządzanej. Również dla oceny czy do wydatkowania danych środków mają zastosowanie zasady opisane w ustawie Prawo zamówień publicznych, niezwykle istotne znaczenie ma prawidłowa interpretacja samego pojęcia zamówienia publicznego. Aby prawidłowo zarządzać placówką warto przeanalizować czym jest zamówienie publiczne i kiedy możemy o nim mówić. Autor opisuje, kiedy w placówce oświatowej należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych oraz jak robić to zgodnie z przepisami.

Trzynastka za 2018 rok w praktyce - 15 błędów przy wypłacie

W poprzedniej aktualizacji - lutowej, Nr 152 pisaliśmy na temat zasad obliczania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (artykuł „Trzynastka za 2018 rok w praktyce - 30 przykładowych sytuacji, zasady wypłaty, obliczanie wysokości”). Czas na wypłatę mija 31 marca. Pracownicy, którzy nie otrzymali trzynastki, a uważają, że się im należy mogą żądać od dyrektora szkoły jej wypłaty. Ci, którzy otrzymali to świadczenie mogą zaś kwestionować jego wysokość. Podpowiadamy, czy na pewno trzynastki zostały (nie)wypłacone zgodnie z przepisami!

Przegląd szkoły po zimie - czy obowiązkowy

Czy dyrektor ma obowiązek przeprowadzić przegląd szkoły po zimie? Czy może sam zdecydować, czy go przeprowadzać, czy też nie? Jakie przepisy regulują tą kwestię? Ekspert rozwiewa te wątpliwości.

152

Zamknięcie roku 2018 - księgi rachunkowe, sprawozdanie finansowe

Najpóźniej do 31 marca kolejnego roku, tzn. 2019 - szkoły mają obowiązek zamknąć księgi rachunkowe. Początek roku budżetowego to zatem zawsze okres wzmożonych prac związanych z zamknięciem ksiąg oraz sporządzaniem sprawozdań budżetowych, gusowskich oraz sprawozdania finansowego. Opisujemy konkretne zadania placówek oświatowych – jak się przygotować do zamknięcia roku oraz jak sprawnie wykonać ciążące na szkole zadania. Warto skorzystać też z dokumentów do tematu – w aktualizacji oraz na stronie poradnika - w tym, przykładu sporządzania bilansu szkoły. Gotowe wzory i tabela będą pomocne w sporządzaniu sprawozdania w każdej szkole.

Trzynastka za 2018 rok w praktyce - 30 przykładowych sytuacji, zasady wypłaty, obliczanie wysokości

Najpóźniej do 31 marca dyrektor szkoły musi wypłacić swoim pracownikom tzw. „trzynastki”, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Nie dostanie jej jednak każdy. Należy się ona temu, kto efektywnie przepracował co najmniej 6 miesięcy. Ponieważ wypłata dodatkowego wynagrodzenia przysparza wiele pytań i wątpliwości – spieszymy z pomocą. W artykule zebranych jest 30 przypadków z życia szkolnego, wraz z konkretnym opisem sytuacji i wyjaśnieniem, czy należy się dodatkowe wynagrodzenie, czy też nie i dlaczego taka decyzja jest właściwa.

151

Zimowe obowiązki dyrektora szkoły - 12 zadań

Mróz, niskie temperatury, błoto, śliska nawierzchnia, sople zwisające z dachu budynku oraz zaspy śniegu wokół szkoły - to zimowe uroki dyrektora szkoły. I gdy dzieci podczas przerw na boisku rzucają się śnieżkami lub jeżdżą na ślizgawkach dyrektor musi mieć pewność, że teren i dach są właściwie odśnieżone i zabezpieczone, instalacja i piecyki nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci, a wszystkie elementy przejrzane i skontrolowane. Aby ułatwić to zadanie przedstawiamy listę kontrolną - pozwoli ona prześledzić, czy nic nie zostało pominięte. Rzetelne i skrupulatne wykonanie wszystkich zadań da gwarancje że uczniowie oraz pracownicy szkoły nie będą narażeni na dodatkowe zagrożenie, co jest przecież najważniejsze.

TERMINARZ OŚWIATOWY STYCZEŃ/LUTY 2019

Zapoznaj się z zadaniami dyrektora i nauczycieli!

Ocena pracy nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. - 6 zmian

W aktualizacji styczniowej, w dziale kadrowym opisujemy ważne zmiany od 1 stycznia 2019 r.. Poprzedni tekst dotyczył nowych zasad dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej. W tym artykule ekspert zebrał 6 zmian w ocenie pracy nauczycieli. Zlikwidowane zostały regulaminy oceny pracy, aby awansować dyrektorowi wystarczy bardzo dobra ocena pracy. Ale to nie wszystkie zmiany - całość przedstawiamy w tekście.