Lepiej potwierdzić na piśmie znajomość regulaminu dyżurów

Pytanie: Czy regulamin dyżurów nauczycielskich musi być podpisany przez nauczycieli, czy wystarczy, że jest zapis w protokole?

Innowacje i eksperymenty dydaktyczne − tablice interaktywne, mp3 i gry komputerowe jako narzędzia edukacji

Temat innowacji i eksperymentów pedagogicznych staje się coraz bardziej aktualny. W czasach niezwykle szybkiego rozwoju techniki, szczególnie komputerowej, coraz łatwiejszego i tańszego dostępu do Internetu w szkole także pojawiają się nowe możliwości usprawniania i udoskonalania pracy z młodzieżą. Nauczyciele coraz rzadziej ograniczają się do używania jedynie kredy i tablicy, coraz częściej stosują urozmaicone metody nauczania, korzystają z programów komputerowych, rzutników, filmów edukacyjnych, tablic interaktywnych, dziennika elektronicznego dającego możliwość pracy poprzez dostęp do platformy edukacyjnej, e-learning. Zmienia się szkoła, zmienia się rzeczywistość wokół niej, już zmieniają się treści i cele kształcenia, jednak dotychczasowe metody pracy z dziećmi nie zawsze dają zadowalające efekty. Dlatego na współczesnej szkole spoczywa obowiązek podejmowania nowych przedsięwzięć dających możliwość sprostania aktualnym społecznym oczekiwaniom i rozwoju zainteresowań dzieci . Sprawdzamy, jak to zrobić.

Arkusz organizacyjny i aneks do arkusza na rok szkolny 2013/2014− czynności związane z opracowaniem

Do pracy nad tworzeniem arkusza należy dobrze się przygotować, a kolejne czynności wykonywać ze szczególną dokładnością i pieczołowitością - od decyzji dyrektora i precyzji będzie zależała praca placówki w kolejnym roku szkolnym. Tworzenie arkusza organizacyjnego nie musi być koszmarem spędzającym sen z powiek przez cały kwiecień - można to zrobić sprawnie i bez stresu, wystarczy dokładnie wykonać kilka opisanych niżej czynności. Aby w tym pomóc przedstawiamy przykładową procedurę postępowania w celu utworzenia arkusza organizacyjnego na rok szkolny

Zespół wychowawców − powołanie, zadania, harmonogram prac

Powołanie w szkole zespołu wychowawców ułatwia wykonywanie zadań stojących przed wychowawcami, ale też przed szkołą i innymi nauczycielami. Daje szanse na zwiększenie skuteczności działań wychowawczych szkoły, integruje wychowawców poprzez wspólną pracę i wspólne cele. Prezentujemy szczegółowe regulacje prawne dotyczące zespołu wychowawców, harmonogram jego prac oraz wzory zapisów w statucie szkoły na ten temat.

Za zgodą kuratorium edukacji dla bezpieczeństwa może uczyć nauczyciel bez kwalifikacji

Pytanie: Czy edukacji dla bezpieczeństwa może uczyć nauczyciel innej specjalności? Z początkiem września rozpoczął już odpowiednie studia.

Uczeń gimnazjum spoza obwodu nie dostanie biletu na dojazd do szkoły

Pytanie: Czy należy zakupić bilet dla ucznia gimnazjum dojeżdżającego do szkoły autobusem? Uczeń ten jest z innego obwodu, ale mieszka na terenie miasta.

Religia dla przedszkolaków tylko na życzenie ich rodziców

Pytanie: Czy nauczanie religii w przedszkolu jest obowiązkowe dla 5- i 6-latków?

Regulamin pracy nie musi być akceptowany przez związki zawodowe

Pytanie: Czy regulamin pracy szkoły musi koniecznie być zaakceptowany przez  związki zawodowe? Co zrobić, jeśli nie działają one na terenie szkoły/placówki?

Obserwacja nauczyciela bibliotekarza jest prowadzona w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora

Pytanie:  Jak powinna wyglądać hospitacja − obserwacja nauczyciela bibliotekarza? Z jakich obszarów można przeprowadzić obserwację w tym przypadku? Z jakich elementów powinien składać się arkusz hospitacyjny bibliotekarza? Czy organizacja wystawy, wernisaż, spotkanie autorskie mogą podlegać hospitacji?