Na świadectwie ukończenia szkoły wpisuje się wszystkie osiągnięcia ucznia

Pytanie: Czy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wpisuje się osiągnięcia ucznia wymienione wcześniej na świadectwie w klasie piątej?

Mniejsze wynagrodzenie dla egzaminatorów

W tym roku egzaminatorzy będą wynagradzani według nowych stawek. Od 1 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów.

Do GIODO szkoła zgłasza 5 rejestrów

Pytanie:  Jakie zbiory danych podlegają obowiązkowej rejestracji w GIODO? Jakie zbiory dyrektor musi zgłosić do GIODO?

Będzie PESEL na legitymacji szkolnej

Zmianę wzoru legitymacji szkolnej planuje ministerstwo edukacji narodowej. Zostanie na nich dodana informacja o PESEL-u ucznia. Dzięki temu będzie możliwość stwierdzenia na podstawie legitymacji prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie e-WUŚ.