Dyrektor musi udostępnić pomieszczenia szkolne związkom zawodowym

Pytanie: Czy międzyzakładowa organizacja związkowa ma prawo domagać się otrzymania pomieszczenia do wykonywania działalności związkowej w każdym z zakładów, które obejmuje swoim działaniem? Jakie kroki związek może podjąć, jeżeli pracodawca informuje go, że nie dysponuje wolnym pomieszczeniem?

4,34 zł za zniszczony elementarz

Za zniszczenie, uszkodzenie lub niezwrócenie bezpłatnego elementarza szkoła może domagać się od rodziców ucznia kwoty 4,34 zł.