Lista świadczeń, które można sfinansować z ZFŚS

Przepisy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych bardzo ogólnie określają cele, na jakie można przeznaczyć środki z Funduszu. Zakwalifikowanie określonego wydatku do jednej z form działalności nasuwa niejedną wątpliwość i budzi obawy. W efekcie wiele możliwości pozostaje niewykorzystanych. Dla niektórych zaskoczeniem może być to, jak wiele świadczeń można sfinansować z ZFŚS.

Informacja publiczna w szkołach i placówkach oświatowych

Każda szkoła i placówka oświatowa znajduje się w posiadaniu danych stanowiących informację publiczną. Każdy dyrektor powinien wiedzieć, które z informacji posiadanych przez szkołę powinien udostępniać, kiedy, komu i na jakich zasadach.

Harmonogram zajęć ucznia z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego

Najważniejsze zadanie dyrektora w kwestii organizacji nauczania indywidualnego to ustalenie prawidłowego tygodniowego harmonogramu zajęć dla ucznia, który otrzymał zgodę na nauczanie indywidualne. Podstawę harmonogramu stanowią zalecenia zawarte w nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2014 r. oraz w orzeczeniu ucznia o potrzebie nauczania indywidualnego.