Zintegrowany System Kwalifikacji rusza na początku 2016 roku

Dzięki zintegrowanemu systemowi kwalifikacji dyplomy i certyfikaty będą porównywalne, określona zostanie jakość kursów i szkoleń, a polskie firmy zyskają nowe narzędzie do potwierdzania swojej konkurencyjności. Przyjęcie ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji jest warunkiem uruchomienia środków unijnych na edukację dorosłych.

Zatrudnianie specjalistów musi być dostosowane do potrzeb uczniów i zaleceń poradni

 Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może ubiegać się o miejsce w każdym typie szkoły, także ogólnodostępnej. Dla dyrektora oznacza to konieczność zapewnienia mu pomocy odpowiednich specjalistów, a także wsparcia w pracy nauczycieli. Z przepisów prawa wynika jakich specjalistów szkoła musi, a jakich może zatrudnić, bo niekiedy wiąże się z to z koniecznością uzyskania zgody i dodatkowych środków od organu prowadzącego.

We wszystkich klasach szkół zawodowych i policealnych zajęcia zakończą się w tym samym terminie

Od 8 kwietnia obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, która ujednoliciła terminy zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych. Wydłużono także termin na ustalenie dni wolnych od zajęć w związku z przeprowadzanym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.