Nowelizacja ustawy o systemie oświaty – harmonogram i zakres zmian

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty wchodzi w życie etapami – od 31 marca do 1 października 2015 roku. W tym czasie, poza obowiązkiem dostosowania zapisów statutu, trzeba będzie wdrożyć w szkole przepisy kilku rozporządzeń wykonawczych do nowelizacji, nad którymi pracuje resort edukacji. Terminy wejścia w życie nowych regulacji i wynikające z nich obowiązki warto wpisać do swojego kalendarza, by na czas przygotować na nie szkołę.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty – 34 zadania dyrektorów szkół

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która obowiązuje od 31 marca, nakłada na dyrektorów szkół nie tylko obowiązek aktualizacji zapisów statutów i innych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, ale także dokonania wielu czynności związanych z wdrożeniem nowych regulacji w szkole. Wykaz najważniejszych z nich prezentujemy poniżej.

Laureaci lub finaliści tych olimpiad mają pierwszeństwo przy rekrutacji w 2015 roku

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił wykaz olimpiad przedmiotowych uprawniających do przyjmowania laureatów lub finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d ustawy o systemie oświaty na rok szkolny 2015/2016.