Przyjęcie nowych uczniów do szkoły wymaga zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji

Informacja o miejscu realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy też wniosek rodziców o zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego to tylko niektóre dokumenty dotyczące uczniów, które powinna gromadzić szkoła. W związku z naborem nowych kandydatów do szkoły należy pamiętać, że od dyrektora wymagane jest także pozyskanie informacji na temat ucznia z innych placówek. Braki we wpisach w księdze ewidencji mogą obciążać dyrektora zobowiązanego do jej prowadzenia.