Od 1 września 2015 r. zatrudniając nauczyciela, trzeba uwzględnić 5 zmian w kwalifikacjach

Możliwość zatrudniania trenerów i instruktorów sportu na podstawie Kodeksu pracy, ukończenie studiów drugiego stopnia jako wymóg do nauczania w gimnazjach czy szkołach zawodowych – to tylko niektóre zmiany, które przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli. Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać od 1 września br.

Nowy sposób przechowywania dokumentacji pracowniczej ma ograniczyć koszty

Wprowadzenie trzech okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej, dostosowanie do nich prowadzenie akt osobowych oraz oddanie pracownikowi odpisów świadectw składanych przy zatrudnieniu to główne zmiany przewidywane nowelizacją Kodeksu pracy. Resort gospodarki chce, aby obowiązywały od 1 stycznia 2016 r.

Kształcenie w zawodach wzbogaci się o 3 nowe kierunki

Wprowadzenie podstawy programowej dla nowych zawodów: technik przemysłu mody, technik lotniskowych służb specjalnych i przetwórca ryb to główne zmiany w projektowanym rozporządzeniu w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach. Zaczną obowiązywać od nowego roku szkolnego 2015/2016 r.

Dyrektorzy muszą pamiętać, że o wyborze i zakupie podręczników decydują wyłącznie szkoły

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że o wyborze i zakupie podręczników decydują szkoły, które mają prawo nabyć wybrane przez siebie podręczniki i inne materiały edukacyjne zgodnie z ustalonym zestawem szkolnym. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaczął otrzymywać sygnały o nieprawidłowościach w zakresie sprzedaży podręczników szkolnych.

Będzie dłuższy okres wypowiedzenia umów na czas zastępstwa

Nawet 3 miesiące okresu wypowiedzenia będą obowiązywały przy umowie o pracę na czas zastępstwa, a łączny okres zatrudnienia na podstawie umów terminowych nie będzie mógł przekroczyć 33 miesięcy. Zmiany, jakie przewiduje rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy, trafił do dalszych prac w komisjach.

3 formy pomocy dla uczniów, których rodziny ucierpiały wskutek żywiołu

Wypłatę jednorazowego świadczenia nawet do 1000 zł otrzymają uczniowie, których rodzinom został przyznany zasiłek celowy w wysokości do 6000 zł w związku ze stratami poniesionymi w wyniku żywiołu w 2015 r. Oprócz jednorazowej wypłaty pomoc będzie także rozszerzona o wyjazdy terapeutyczne oraz organizację zajęć opiekuńczych.