Nowe zasady oceniania uczniów muszą być uwzględnione w wewnątrzszkolnych dokumentach

Od nowego roku szkolnego dyrektor będzie zwalniał ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach. Taka zmiana ma na celu przede wszystkim zmobilizować uczniów do uczestniczenia na lekcjach WF-u, nawet jeśli nie mogą oni wykonywać wszystkich ćwiczeń. Jeżeli więc w szkole obowiązuje procedura zwalniania uczniów z tych zajęć, od 1 września br. należy wprowadzić do niej zmiany.