Uwaga! Nowe zasady wpisywania na świadectwach przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”

Wprowadzone przepisy nowego rozporządzenia z 26 kwietnia 2018 r. uregulowały wpisywanie zajęć WDŻ na świadectwa szkolne. Od tego roku szkolnego należy je umieścić w części „Inne zajęcia”.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2018/2019. Rozpoczęcie roku przypada 3 września, natomiast ferie zimowe rozpoczną się 14 stycznia, a zakończą 24 lutego. Zapoznaj się z terminami zadań na rok szkolny 2018/2019.

Wyższy ryczałt dla nauczycieli pracujących za granicą

 Nowe rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą przewiduje wyższe stawki ryczałtu dla nauczycieli.

Od grudnia 2018 r. obowiązkowe e-zwolnienia

Wydłużony został okres równoległego funkcjonowania papierowych i elektronicznych zwolnień lekarskich. Dotychczas fakultatywna możliwość wystawienia e-zwolnienia lekarskiego, od 1 grudnia 2018 r. stanie się obowiązkiem. O chorobie pracownika pracodawca dowie się z profilu informacyjnego PUE ZUS.WEJŚCIE W ŻYCIE: 1 grudnia 2018 r.

300 zł w ramach programu „Dobry start”

Program „Dobry start” przewiduje wsparcie w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego na uczące się dziecko. Ma on za zadanie wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Nowe dzienniki ustaw

W maju 2018 r. ogłoszono tekst jednolity Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela oraz ustawy Prawo oświatowe. Dokumenty wydane i powołujące się na dotychczasowy Dziennik Ustaw zachowują swoją ważność, jednakże od momentu ogłoszenia tekstów jednolitych należy posługiwać się nowymi numerami Dziennika Ustaw.

Nowe zasady organizacji publicznych szkół i przedszkoli wchodzą w życie

Podpisane 4 kwietnia 2018 r. rozporządzenie zmienia rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Nowe wzory świadectw, arkuszy ocen i e-legitymacje

W tym roku szkolnym świadectwa będą wydawane już na nowych drukach. Dnia 1 września wejdą w życie jedynie przepisy dotyczące uwierzytelniania świadectw, dyplomów i zaświadczeń. Przepisy wejdą w życie dzień po dniu ogłoszenia, § 25 - 1 września 2018 r.

MEN: Gwarancja środków na kształcenie specjalne

Resort edukacji przedstawia opinię w zakresie stosowania przepisów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w przypadku szkół ogólnodostępnych – dotyczących środków na kształcenie specjalne. Natomiast dla oddziałów integracyjnych i specjalnych ustawa przewiduje ułatwiony sposób „rozliczania” środków na kształcenie specjalne.