ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE!

Fundacja Kuźnia Talentów chciałaby zaprosić nauczycieli oraz dyrekcję na terenie Małopolski do wzięcia udziału w II edycji programu szkoleniowego Lekcja:Enter.

Maseczki w strefach żółtych i czerwonych – czy też w szkołach?

Czy związku z wprowadzeniem strefy żółtej na terenie całego kraju uczniowie podczas lekcji muszą mieść zakryte usta i nos? 

Inwentaryzacja w placówce oświatowej krok po kroku

Już od października szkoły zaczynają przygotowywać i przeprowadzać inwentaryzację - obowiązek ten wynika z ustawy o rachunkowości. Dotyczy ona wszystkich składników majątkowych: rzeczowych, środków pieniężnych oraz pozostałych aktywów i pasywów. Proces inwentaryzacyjny jest bardzo skomplikowany - należy zwrócić przede wszystkim uwagę na odpowiedni dobór metody inwentaryzacji do danego składnika majątku, terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz prawidłowe sporządzenie dokumentacji. Warto przeczytać, jakie działania i w jakich terminach należy podjąć, oraz jakie są najczęstsze błędy podczas inwentaryzacji, by uniknąć ich w swojej placówce.

Rodzice nie przestrzegają noszenia maseczek - postępowanie szkoły

Rodzice odprowadzający dzieci do szkoły odmawiają zakładania maseczek na terenie budynku szkoły. Co w takiej sytuacji może zrobić dyrektor szkoły?

SPRAWDZANIE CZYSTOŚCI GŁOWY DZIECI W DOBIE PANDEMII

Pytanie:Czy dyrektor szkoły może upoważnić wychowawcę klasy do sprawdzania czystości dziecka ze względu na walkę z wszawicą? Z powodu pandemii pani higienistka prawdopodobnie nie będzie mogła takich przeglądów dokonywać w tym roku szkolnym. Czy wychowawca klasy może odmówić wykonania kontroli czystości głowy u swoich uczniów?

Edukacja domowa bez opinii poradni

Czy nadal do wydania decyzji w sprawie edukacji domowej nie jest wymagana opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Maseczki i przyłbice dla uczniów - czy mogą być obowiązkowe?

 Czy skoro dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, to może wprowadzić dla uczniów i wszystkich pracowników szkoły obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic na przerwach? Z uwagi na brak regulacji, które wzbraniałyby wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek przez uczniów podczas przerw, taki obowiązek wydaje się możliwy do wprowadzenia. 

MEN odpowiada na pytanie związane z pracą szkoły w dobie koronawirusa

W związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego 2020/2021 i wątpliwościami wśród pracowników oświaty resort edukacji przygotował odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące organizacji szkół i placówek w nowym roku szkolnym.

UWAGA NOWOŚĆ!!!

Zapraszamy do udziału w cyklicznych e-dyżurach oświatowych na żywo!

Zawieszenie jednostek oświatowych do 31 sierpnia

MEN określił sposób funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie ferii letnich. W tym celu w dniu 29 czerwca w życie weszły kolejne nowelizacje rozporządzeń wydanych w związku z pandemią COVID-19. Sprawdzamy, jakie rozwiązania przewidziano do końca sierpnia.