PLACÓWKI OŚWIATOWE W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA Zagadnienia związane z kształceniem i bezpieczeństwem

Z powodu istniejącej pandemii nieoczekiwanie znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości, której kształtu nikt nie przewidział. Obecnie wszyscy się zastanawiamy kiedy to się skończy i co ten koniec będzie oznaczał – czy powrót do tego, co było czy uczenie się żyć inaczej. Będzie to zależało od wielu czynników takich jak skuteczność prac naukowców, lekarzy i dyscypliny nas wszystkich w przestrzeganiu nakazów i zakazów. Podobne pytania stawiamy sobie w odniesieniu do szkolnictwa – jakie mogą być scenariusze rozwoju sytuacji w polskich szkołach, które początkowo zostały zamknięte od 12 do 25 marca rozporządzeniem MEN z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Po ukazaniu się rozporządzenia zmieniającego dnia 20 marca – okres zamknięcia szkół został przedłużony do 10 kwietnia 2020 r. Zapraszam do lektury publikacji na temat oceniania, kształcenia na odległość oraz egzaminowania uczniów, zgodnie z najnowszymi przepisami. 

PLACÓWKI OŚWIATOWE W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA Zagadnienia gospodarcze

 Każda epidemia, każde nieoczekiwane zdarzenie, katastrofa, siła wyższa na globalną skalę powoduje poważne zmiany w normalnym funkcjonowaniu państw, organizacji międzynarodowych, relacjach handlowych i gospodarczych na poziomie światowym, kontynentalnym, krajowymoraz lokalnym. Po fazie szoku, zaskoczenia nadchodzi pora do pracy u podstaw. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że każdy dzień nie jest podobny do poprzedniego. To, co jeszcze wczoraj funkcjonowało i wydawało się remedium na problemy - jutro wymaga od nas innowacyjnego myślenia, nieszablonowego podejścia do wyzwań natury organizacyjnej, pracy, bezpieczeństwa pracowników, pracodawców, organizacji życia gospodarczego, prawnego itd. na każdym poziomie i w każdej dziedzinie życia. Ze względu na pandemię, wszystkie czynności dnia codziennego czy to w pracy czy w życiu prywatnym, nad którymi kiedyś nawet się nie zastanawialiśmy, dziś są przedmiotem poważnych przemyśleń, obaw, dłuższego planowania, zabezpieczania się oraz generatorem kosztów w postaci czasu, dodatkowych środków finansowych, procedur, energii potrzebnej na przygotowanie działań planistycznych, organizacyjnych oraz logistycznych.   W nowych warunkach musimy nauczyć się wykorzystywać zasoby, które posiadamy i odpowiednio nimi gospodarować, szukać interdyscyplinarnych rozwiązań dla napotykanych trudności w związku z rozwojem pandemii koronawirusa, a przede wszystkim szukać nowych rozwiązań i uczyć się elastyczności działania. Początkowo działanie placówek oświatowych zostało zawieszone na dwa tygodnie (od 12 do 25 marca), już teraz jednak wiadomo, że termin ten został wydłużony i na pewno zajęcia w placówkach nie będę się odbywały do końca przerwy wielkanocnej (tj. do dnia 13 kwietnia). Zostały też wprowadzone nowe przepisy dotyczące kształcenia na odległość. Zapraszam do lektury bardzo ważnego materiału - ekspert analizuje sytuację w placówkach oświatowych od strony gospodarczej, mi.n.: zasady pracy zdalnej, procedury bezpieczeństwa, zarządzanie pracownikami administracji w okresie pandemii. Przedstawiamy kompendium wiedzy: COVID-19 (SARS-CoV-2)- jego wpływ na funkcjonowanie placówki oświatowej. 

MEN: Decyzja o egzaminie ósmoklasisty na tydzień przed jego planowym terminem

Ministerstwo rozważa przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty zdalnie. O decyzji w sprawie ewentualnego przełożenia testu ósmoklasisty resort poinformuje "co najmniej tydzień przed terminem". Nauczyciele zwracają uwagę na brakujący sprzęt i słaby Internet.

MEN: 9 zaleceń dla dyrektora w związku z koronawirusem

MEN wydało specjalne zalecenia w związku z pandemią koronawirusa.

Rada pedagogiczna w okresie zawieszenia

Czy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół można zorganizować posiedzenie rady pedagogicznej?

Przedłużone zamknięcie szkół?

Informacje związane z postępowaniem w czasie epidemii koronawirusa trzeba śledzić na bieżąco, bo właściwie każdy dzień przynosi nowe informacje. Od poniedziałku szkoły w Polsce są zamknięte do 24 marca włącznie. Jak jednak zapowiada minister edukacji Dariusz Piontkowski to się może zmienić. - Uczniowie wrócą do szkół prawdopodobnie po Wielkanocy. Po tym terminie będziemy sprawdzali, co dalej - powiedział we wtorek minister edukacji . Możliwa jest również zmiana terminu egzaminów końcowych.

Zasiłek opiekuńczy dla rodzica w czasie epidemii

Od dziś w szkołach i placówkach oświatowych nie odbywają się już zajęcia dydaktyczne, natomiast od poniedziałku szkoły zostaną zamknięte i nie będą już zapewniały opieki dzieciom.. Zamknięcie szkół i placówek oświatowych na terenie kraju wywołuje u wielu rodziców niepokój związany z koniecznością sprawowania opieki nad dziećmi i pozbawiania wynagrodzenia.

MEN: SZKOŁY ZAMKNIĘTE NA DWA TYGODNIE - WAŻNE WYTYCZNE

Od poniedziałku 16 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkołach i przedszkolach zostają zawieszone. W dniach 12-13 marca szkoły muszą zapewnić tylko zajęcia opiekuńcze. Zdaniem MEN w okresie zawieszenia nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. Ministerstwo  zachęca, by wykorzystali możliwości porozumiewania się na odległość, by przekazać uczniom materiały do samodzielnej pracy w domu.

Zmiany w umowach o pracę po wzroście minimalnego wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 2.600 zł i nie jest do niego wliczany dodatek za wysługę lat. Sprawdzamy, jakie stawki wynagrodzenia zawierać w nowych umowach o pracę oraz czy trzeba zmienić umowy, które już obowiązują.

RPO: Czy kryterium szczepień w rekrutacji jest legalne?

Rzecznik Praw obywatelskich zwrócił się do MEN oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiocie kryteriów rekrutacji do przedszkoli. Wystąpienie jest efektem doniesień medialnych o premiowaniu w rekrutacji do żłobków publicznych zaszczepionych dzieci.