Nowe wskaźniki oceny pracy

Od nowego roku szkolnego będzie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli oraz nowelizacja Karty Nauczyciela w tym zakresie. Dyrektorzy będą mieli obowiązek stworzenia wewnątrzszkolnych regulaminów określających wskaźniki oceny pracy. Resort edukacji deklaruje opublikowanie przykładowych rozwiązań.WEJŚCIE W ŻYCIE Rozporządzenie będzie obowiązywać od 1 września 2018 r.

Zapowiadana jest nowelizacja ustawy Prawo oświatowe

Zgodnie z projekt z 25 czerwca 2018 r., w ustawie Prawo oświatowe planowane są liczne zmiany. Należą do nich m.in.: zmiany w zakresie dopuszczania podręczników, organizacji wychowania przedszkolnego, klasyfikacji zawodów, praktycznej nauce zawodu, egzaminach zawodowych czy awansie zawodowym. Przedstawiamy szczegółowe informacje.

Wyprawka szkolna 2018/2019

Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia dotyczący wyprawki szkolnej na rok 2018/2019. Dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie – tak jak w latach ostatnich – od 175 zł do 445 zł.

MEN: Bezpieczny wypoczynek

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku.

Uwaga! Nowe zasady wpisywania na świadectwach przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”

Wprowadzone przepisy nowego rozporządzenia z 26 kwietnia 2018 r. uregulowały wpisywanie zajęć WDŻ na świadectwa szkolne. Od tego roku szkolnego należy je umieścić w części „Inne zajęcia”.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2018/2019. Rozpoczęcie roku przypada 3 września, natomiast ferie zimowe rozpoczną się 14 stycznia, a zakończą 24 lutego. Zapoznaj się z terminami zadań na rok szkolny 2018/2019.

Wyższy ryczałt dla nauczycieli pracujących za granicą

 Nowe rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą przewiduje wyższe stawki ryczałtu dla nauczycieli.

Od grudnia 2018 r. obowiązkowe e-zwolnienia

Wydłużony został okres równoległego funkcjonowania papierowych i elektronicznych zwolnień lekarskich. Dotychczas fakultatywna możliwość wystawienia e-zwolnienia lekarskiego, od 1 grudnia 2018 r. stanie się obowiązkiem. O chorobie pracownika pracodawca dowie się z profilu informacyjnego PUE ZUS.WEJŚCIE W ŻYCIE: 1 grudnia 2018 r.

300 zł w ramach programu „Dobry start”

Program „Dobry start” przewiduje wsparcie w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego na uczące się dziecko. Ma on za zadanie wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.