Komunikat MEN: Ważne terminy i wytyczne

terminarz na październik

W związku z początkiem roku szkolnego 2019/2020 MEN przygotowało specjalny komunikat dla placówek, przedstawiając w nim m.in. kalendarz na nowy rok szkolny oraz ważne wytyczne i nowe obowiązki osób zarządzających. Sprawdzamy i podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę!

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Zgodnie z kalendarzem MEN, w roku szkolnym 2019/2020:

  • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze rozpoczynają się w poniedziałek, 2 września 2019 r.;
  • kończą się w piątek, 26 czerwca 2020 r.
  • zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2019 r.,
  • przerwa wiosenna od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

Terminy ferii zimowych przedstawiają się następująco:

  • 13-26 stycznia 2020 r. – lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
  • 20 stycznia – 2 lutego 2020 r. - podlaskie, warmińsko-mazurskie;
  • 27 stycznia – 9 lutego 2020 r. - kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;
  • 10-23 lutego 2020 r. - dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

Nowe podstawy programowe

Jak wskazuje MEN, od września rozpoczyna się wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego do szkół ponadpodstawowych, jak również podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Otóż od 1 września 2019 r. we wszystkich klasach pierwszych/semestrach pierwszych szkół prowadzących kształcenie zawodowe (branżowych szkół I stopnia, pięcioletnich techników, klas dotychczasowych czteroletnich techników oraz szkół policealnych) będzie obowiązywała nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego.

Zmiany kadrowe

Wprowadzane są również zmiany dotyczące spraw kadrowo-płacowych. Przede wszystkim uchylany jest obowiązek okresowego oceniania nauczyciela. System awans zawodowego jest zaś przywracany do obowiązującego przed rokiem szkolnym 2018/2019. Wprowadzono też limit zatrudnienia nauczycieli na czas określony – maksymalnie do 36 miesięcy.

Nowe rozwiązania w kształceniu branżowym

W ramach kształcenia branżowego można zauważyć dążenie do zwiększenia wpływu firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa na funkcjonowanie kształcenia zawodowego. Ma to zapewnić obowiązkowa współpraca szkół z pracodawcami. Przed rozpoczęciem kształcenia w danym zawodzie obie strony będą bowiem musiały zawrzeć ze sobą porozumienie lub umowę. Planowane jest także powstanie nowych e-materiałów do kształcenia ogólnego i zawodowego.

Wprowadzony został staż uczniowski u pracodawcy na podstawie umowy. Staż ten będzie wliczany do okresu zatrudnienia, a pracodawca wliczy świadczenia wypłacane uczniowi w koszty uzyskania przychodu.

Miejsce do spożywania posiłków

Od 1 września 2019 r. obowiązuje wymóg zapewnienia uczniom miejsca na spożywanie posiłków. W związku z tym realizowany będzie rządowy program wsparcia samorządów w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Profilaktyka zdrowotna

W nowym roku szkolnym w życie wejdą przepisy ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Ustawa ma ona na celu zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole – profilaktycznej opieki zdrowotnej i opieki stomatologicznej.

Profilaktyczna opieka zdrowotna będzie realizowana przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną w gabinecie profilaktyki zdrowotnej w szkole. Natomiast opiekę stomatologiczną ma zapewniać lekarz dentysta w gabinecie dentystycznym w szkole albo w gabinecie poza szkołą ewentualnie w dentobusie.

Źródło:

  • Strona internetowa MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja).