MEN: Termin zakończenia roku szkolnego bez zmian

kalendarz roku szkolnego

Resort edukacji informuje, że w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach w roku szkolnym 2018/2019 termin ten przypada w piątek 21 czerwca 2019 r. Tak wynika z przepisów i data ta nie zostanie zmieniona. 

 

Data zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest datą wydania uczniom świadectw – na mocy odrębnych przepisów (rozporządzenia MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych). Zatem dzień ten nie może być ustalony przez dyrektora szkoły jako dzień wolny. Data zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach jest określona w przepisach § 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, który stanowi, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w najbliższy piątek po 20 czerwca.