Obowiązuje już rozporządzenie w sprawie dofinansowania szkolnych stołówek

dofinansowanie na stołówki

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Chodzi o finansowe wsparcie samorządów w organizacji stołówek i jadalni w szkołach. Można więc już przygotowywać wniosek o rządowe pieniądze na szkolną stołówkę.

Zgodnie z rozporządzeniem dofinansowanie będzie mogło być przyznane na:

  • zorganizowanie nowych stołówek szkolnych,
  • doposażenie i adaptację tych działających oraz tych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione.

Na ten cel samorządy mogą pozyskać z programu do 80 tys. zł.

Możliwe będzie także uzyskanie wsparcia na:

  • adaptację,
  • poprawę standardu i
  • wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

W tym przypadku maksymalne dofinansowanie wyniesie 25 tys. zł.

Zapamiętaj!

Na wystąpienie do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego gminy mają czas do 30 kwietnia; do 15 kwietnia będą do niej wpływać wnioski ze szkół.

Zapamiętaj!
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz.U. z 2019 r., poz. 267).