Od stycznia bez obowiązkowych szkoleń bhp w placówkach oświatowych

szkolenie bhp

Od stycznia 2019 r. nauczyciele, podobnie jak inni pracownicy szkół i placówek oświatowych, co do zasady nie podlegają obowiązkowym szkoleniom BHP. Analizujemy przepisy - kiedy konkretnie nie trzeba przeprowadzać szkoleń, a kiedy mimo wszystko będą one wymagane.

Decyzja po dokonaniu oceny ryzyka zawodowego

Od 1 stycznia 2019 r. szkolenie okresowe BHP nie jest wymagane w przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka wynika, że jest to konieczne (art. 2373 § 22 Kodeksu pracy).

Działalność w zakresie edukacji jest objęta 3. kategorią ryzyka (pkt 61 załącznika nr 2 do rozporządzenia MPiPS z 29 listopada 2002 r.).

 

Zapamiętaj!

Oznacza to, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych w szkołach i placówkach oświatowych nie podlegają już obowiązkowym okresowym szkoleniom BHP, chyba  że ocena ryzyka zawodowego dokonana na konkretnych stanowiskach wykaże, że jest to konieczne.

Jeżeli chodzi o nauczycieli to sytuacja nie jest jednoznaczna. Należy zwrócić uwagę, że pracodawca obowiązany jest :

1)      oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą,

2)      stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,

3)      informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 Kodeksu pracy).

W karcie oceny ryzyka pracy powinny być więc ustalone również kwestie związane z okresowymi szkoleniami BHP na danym stanowisku.

 

Należy zwrócić uwagę, że inne ryzyko zawodowe będzie związane z pracą nauczyciela chemii, fizyki, wychowania fizycznego albo praktycznej nauki zawodu, a inne nauczyciela matematyki, czy historii. Nie można więc arbitralnie przyjąć, że wszyscy nauczyciele zwolnieni są okresowych szkoleń BHP. Pracodawca powinien zindywidualizować tą kwestię w ramach obowiązków związanych z oceną ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pedagogicznych.

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Dwojewski