Rodzice nie przestrzegają noszenia maseczek - postępowanie szkoły 

koronawirus w oświacie

Rodzice odprowadzający dzieci do szkoły odmawiają zakładania maseczek na terenie budynku szkoły. Co w takiej sytuacji może zrobić dyrektor szkoły?

Należy odmówić wpuszczenia rodziców na teren szkoły. Obowiązek zasłaniania ust i nosa, wynika zarówno z wewnętrznych uregulowań szkoły, przyjętych przez dyrektora, jak i przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W pierwszej kolejności należy tu przytoczyć art. 68 ust. 1 pkt 6 Prawa oświatowego, zgodnie z którym dyrektor szkoły wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę. Poza tym obecnie obowiązuje  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a stan ten stanowi zagrożenie dla osób przebywających w każdym wspólnym budynku, w tym w szkole. Oznacza to, że obowiązkiem dyrektora jest przyjęcie procedur ograniczających możliwość zarażenia na terenie jednostki którą zarządza. Obowiązek ten dodatkowo zostaje potwierdzony regulacją § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, stosownie do którego dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

Zapamiętaj!

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa dla uczniów i nauczycieli może być zrealizowany również poprzez nakaz zakrywania ust i nosa przez osoby odwiedzające szkołę, co służy ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa. 

Maseczki w miejscach ogólnodostępnych

Zwrócić tu również należy uwagę na regulację § 24 ust. 1 pkt lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z tą regulacją do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych oświaty.

Zapamiętaj!

Osoba, która nie stosuje się do powyższych nakazów i zakazów może zatem nie zostać wpuszczona na teren jednostki, za której bezpieczeństwo odpowiada dyrektor. 

Autor: Michał Łyszczarz