Wymagana od dyrektora ocena bardzo dobra

ocena pracy dyrektora

Resort edukacji planuje dostosować przepisy dotyczące wymagań wobec osób kandydujących na stanowisko dyrektora placówki oświatowej do nowej skali oceny pracy nauczycieli.

 

 

W aktualnym stanie prawnym, aby ubiegać się o stanowisko dyrektora szkoły lub przedszkola trzeba legitymować się m.in. co najmniej dobrą oceną pracy uzyskaną w ciągu 5 lat przed przystąpieniem do konkursu.

Od 1 września 2018 r. skala ocen pracy nauczycieli jest czterostopniowa - do dotychczasowych ocen (wyróżniająca, dobra, negatywna) dodanie zostanie ocena bardzo dobra. W związku z tym, Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje w ostatnim kwartale roku zmienić przepisy rozporządzenia, które określają wymagania wobec osób zajmujących stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznych szkołach i placówkach. Kandydat do pełnienia tych funkcji będzie musiał legitymować się co najmniej oceną bardzo dobrą.

Źródło:

  • Wykaz prac legislacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej  z 19 lipca 2018 r.