ZMP: Brak środków na realizację projektu o opiece zdrowotnej

opieka zdrowotna w szkole

Na wrześniowym posiedzeniu zarządu Związek Miast Polskich (ZMP) negatywne zaopiniował projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Zdaniem ZMP, projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami nie gwarantuje środków na zatrudnienie pielęgniarek oraz stomatologów w szkołach.„Niestety przedstawiony projekt ustawy (…) nie wpłynie na rozwiązanie kluczowych problemów młodych Polaków, jakimi są: nadwaga, wady postawy czy też próchnica. Nie rozwiąże tych problemów, bowiem nie gwarantuje środków na zatrudnienie pielęgniarek oraz stomatologów pracujących z dziećmi i młodzieżą”” - ocenia Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP.

ZMP zwraca też uwagę, że autorzy projektu ustawy zachęcają samorządy do tworzenia gabinetów stomatologicznych w szkołach, a równocześnie NFZ planuje na rok 2019, na stomatologię środki niższe od przewidywanych w 2018 roku.

Samorządy terytorialne nie mają także wpływu na to, czy pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, higienistka szkolna lub stomatolog zawrą umowę z NFZ oraz jakie będą warunki udzielania świadczeń zdrowotnych - podkreśla Frankiewicz. Wskazuje także na brak w projekcie ustawy regulacji dotyczącej sytuacji, kiedy żaden stomatolog nie chce zawierać porozumienia z gminą. Mimo tych ewidentnych braków, projektodawcy obciążają samorządy odpowiedzialnością za zagwarantowanie dzieciom i młodzieży usług zdrowotnych z zakresu medycyny szkolnej i stomatologii.

WAŻNE - ZAPAMIĘTAJ

Istotnym elementem planowanych zmian w opiece nad uczniami jest skoordynowanie działań oraz poprawa komunikacji pomiędzy osobami sprawującymi tę opiekę - podkreśla z kolei Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu projektu ustawy. Chodzi o rodziców, pielęgniarkę lub higienistkę, lekarzy POZ, dentystów i dyrektorów szkół oraz organy prowadzące szkoły.

 

Wśród proponowanych w projekcie nowości Ministerstwo Zdrowia wylicza m.in.:

  • określenie zasad sprawowania opieki podczas pobytu w szkole nad uczniami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi,
  • zbudowanie spójnego systemu monitorowania i opieki zdrowotnej nad uczniami oraz
  • określenie zasad współdziałania pracowników ochrony zdrowia i oświaty.