Rekrutacja do oddziału mistrzostwa sportowego

Czy w okresie pandemii można przeprowadzić próby sprawności fizycznej w ramach kolejnego etapu rekrutacji do oddziału mistrzostwa sportowego w szkole podstawowej? 

Lista obecności na posiedzeniu rady pedagogicznej

Czy na liście obecności rady pedagogicznej powinny znaleźć się imiona i nazwiska wszystkich jej członków?

KORONAWIRUS W SZKOLE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH – 14 PROBLEMÓW

Eksperci odpowiadają na pytania i problemy związane z kształceniem na odległość, wypłatą wynagrodzeń, prowadzeniem dokumentacji szkolnej. Zapoznaj się z ważnymi wskazówkami! Zapraszamy też do zadawania swoich pytań!

Rada pedagogiczna w okresie zawieszenia

Czy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół można zorganizować posiedzenie rady pedagogicznej?

Wychowawstwo w dwóch klasach

Czy nauczyciel może być wychowawcą w jednej szkole w dwóch klasach?

Wezwanie policji i pogotowia do szkoły

Czy policja bądź pogotowie mogą odmówić przyjazdu na wezwanie pracownika szkoły?

Zmiana adresu ucznia - jak zaktualizować dokumentację nauczania

W jaki sposób aktualizować wpisy w księdze ewidencji, gdy uczeń zmienił adres?

Ważność oceny pracy w konkursie na dyrektora szkoły

Czy wyróżniająca ocena pracy wystawiona w maju 2018 r. (tj. na starych zasadach) będzie ważna w konkursie na dyrektora szkoły, który odbędzie się w 2020 r.?

Postępowanie z nieaktualnymi podręcznikami

Co można zrobić z podręcznikami zakupionymi z dotacji dla uczniów szkoły, które są już nieaktualne? Chodzi m.in. o podręczniki dla uczniów byłych oddziałów gimnazjalnych, które istniały w naszej szkole do 31 sierpnia 2019 r.?

Objęcie placówki zakresem działania poradni psychologiczno-pedagogicznej

Od 1 września funkcjonuje nowa szkoła niepubliczna. Jakie działania należy podjąć, by trafiła ona pod „opiekę” lokalnej poradni psychologiczno-pedagogicznej?