Wizytator stwierdził brak kwalifikacji nauczyciela - jak postąpić

Nauczyciel dyplomowany jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 2/18. Po kontroli kuratoryjnej stwierdzono, że nauczyciel nie posiada odpowiedniego  wykształcenia do nauczania przedmiotu wiedza o kulturze.Nauczyciel jest w wieku przedemerytalnym (63 lata). Co powinien uczynić dyrektor?

Postępowania w przypadku niepromowania gimnazjalisty

Co się stanie z uczniem klasy II gimnazjalnej, który nie otrzyma promocji do klasy następnej -czyli III gimnazjalnej? W której klasie od września 2018 r. będzie kontynuował naukę - 7 czy 8?

Egzamin w trakcie zwolnienia lekarskiego

Problem dotyczy niepełnoletniej słuchaczki klasy II, semestru IV Gimnazjum dla Dorosłych - niespełna 17 lat. Słuchaczka jest w 26 tygodniu ciąży i niemal od początku ciąży przebywa na zwolnieniu lekarskim. W związku z tym, nie ma ocen z przedmiotów ani frekwencji na zajęciach dydaktycznych, a tym samym nie spełnia kryteriów przystąpienia do egzaminów w sesji letniej. Egzaminy odbywają się od 6 czerwca do 14 czerwca 2018 r. Słuchaczka w tym czasie jest na zwolnieniu lekarskim i zwróciła się z prośbą w podaniu o dopuszczenie jej do egzaminów. Czy słuchaczka może przystąpić do egzaminów w czasie trwania zwolnienia lekarskiego? Jeśli nie, to w jakim terminie może przystąpić do egzaminów? Jak w takim przypadku powinna postąpić rada pedagogiczna i na jakiej podstawie prawnej?

Zabezpieczenie danych osób upoważnionych do odbioru dziecka

Jak, po zmianie przepisów o ochronie danych osobowych, należy zabezpieczyć dane osób – rodziców, opiekunów - upoważnionych do odbioru dzieci ze szkoły?

Przydział godzin w nowym roku szkolnym

Nauczycielce wychowania fizycznego zatrudnionej na pełny etat (18/18) w roku szkolnym 2017/2018 (placówka feryjna, nauczyciel dyplomowany zatrudniona przez mianowanie) dyrektor chce zaproponować od 01 września 2018 r. również pełny etat ale składający się z: - 8/18 – zajęcia WF-u, - 1/18 - godzina z wychowawcą, - 14/26 - świetlica szkolna, (co daje pensum uśrednione 23/22). Czy w związku z tym nauczycielka powinna otrzymać przeniesienie na inne stanowisko w szkole za jej zgodą w ramach art. 18 ust 1 KN? Co w sytuacji, jeżeli nauczycielka nie zgodzi się na przeniesienie? Czy wystarczy podpisany przez nauczyciela przydział godzin na nowy rok szkolny?

Procedura wprowadzania zmian w statucie szkoły

Kto może wnioskować o zmiany w statucie szkoły? Jakie mogą być procedury nanoszenia zmian w statucie i kto taką decyzję może podjąć?

Nauczanie domowe a wpis w dzienniku elektronicznym

Jak w dzienniku elektronicznym odnotować fakt nauczania domowego (dziecko przebywa za granicą z rodzicami, ma zdawać wszystkie egzaminy klasyfikacyjne, jest orzeczenie oraz decyzja dyrektora)?

Czy zmiany w programie wychowawczo-profilaktycznym wymagają opinii rady rodziców

W szkole organizowane są przez podmiot zewnętrzny zajęcia profilaktyczne dla młodzieży „W stronę dojrzałości”. Zajęć tych nie ujęliśmy w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym (oferta pojawiła się w trakcie roku szkolnego). Czy konieczne jest zwrócenie się do rady rodziców o pozytywne zaopiniowanie możliwości przeprowadzenia tych zajęć?