Data wydania i potwierdzenie odbioru świadectwa szkolnego

świadectwo szkolne

Uczeń kończy gimnazjum i otrzymuje świadectwo, ale nie przyjeżdża na zakończenie roku szkolnego. Co należy zrobić w takiej sytuacji i jaką należy wpisać w arkuszu datę wydania świadectwa?

W żadnym dokumencie szkolnym nie ma miejsca na zebranie podpisów od osób otrzymujących świadectwa. W niektórych szkołach zbierane są w arkuszach ocen lub w księdze uczniów. Procedura ta nie jest o końca prawidłowa, gdyż żaden z tych dokumentów nie ma rubryki przeznaczonej na kwitowanie odbioru świadectw, a więc jedyna możliwość to dokonywanie dopisków obok istniejących rubryk. Księga uczniów, arkusze ocen oraz każdy inny dokument ma być wykorzystywany dokładnie według jego przeznaczenia, zgodnie z istniejącymi w nich rubrykami, nie powinno się w nich dorysowywać kolumn i dopisywać niczego według własnego uznania.

Oddzielna lista na podpisy

Lepszym rozwiązaniem będzie tworzenie oddzielnych listy, na których wychowawca klasy lub inna osoba wydająca świadectwa zbierze podpisy potwierdzające odbiór świadectw. Na tej liście dobrze jest zamieścić datę wydawania świadectw oraz ich numery. Wygodnie jest również przechowywać je w sposób i miejscu łatwym do odnalezienia w razie potrzeby. Zebrane podpisy można przechowywać razem ze zbiorem arkuszy danej klasy lub założyć w szkole oddzielny segregator na potwierdzenia uczniów wszystkich klas.

Data wydania świadectwa powinna być zgodna ze stanem faktycznym, więc powinna być to data odbioru świadectwa przez absolwenta.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 939 ze zm.).