Odrabianie zaległych zajęć

odrabianie lekcji

Czy należy odrobić zajęcia lekcyjne utracone podczas działań strajkowych w szkole?

 

Brak jest podstaw prawnych do odpracowania godzin zajęć dydaktycznych, które nie odbyły się z powodu strajku (art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych). Za czas, w którym nauczyciel brał udział w strajku i nie wykonywał w tym czasie pracy, nie przysługuje mu wynagrodzenie. Wobec powyższego nie ma obowiązku odpracowania zajęć w innym terminie.

Z drugiej strony, na szkołach, a więc i na nauczycielach spoczywa obowiązek realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z poszczególnych zajęć dydaktycznych. Gdyby zatem czas strajku był na tyle długi, że zagrażałoby to pełnej realizacji podstaw programowych, należałoby przemyśleć i podjąć działania doraźne, które umożliwiłyby wypełnienie powyższego obowiązku.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 174) – art. 17 ust. 1, art. 23 ust. 2.