Przydział godzin w nowym roku szkolnym

Nauczycielce wychowania fizycznego zatrudnionej na pełny etat (18/18) w roku szkolnym 2017/2018 (placówka feryjna, nauczyciel dyplomowany zatrudniona przez mianowanie) dyrektor chce zaproponować od 01 września 2018 r. również pełny etat ale składający się z: - 8/18 – zajęcia WF-u, - 1/18 - godzina z wychowawcą, - 14/26 - świetlica szkolna, (co daje pensum uśrednione 23/22). Czy w związku z tym nauczycielka powinna otrzymać przeniesienie na inne stanowisko w szkole za jej zgodą w ramach art. 18 ust 1 KN? Co w sytuacji, jeżeli nauczycielka nie zgodzi się na przeniesienie? Czy wystarczy podpisany przez nauczyciela przydział godzin na nowy rok szkolny?

Procedura wprowadzania zmian w statucie szkoły

Kto może wnioskować o zmiany w statucie szkoły? Jakie mogą być procedury nanoszenia zmian w statucie i kto taką decyzję może podjąć?

Nauczanie domowe a wpis w dzienniku elektronicznym

Jak w dzienniku elektronicznym odnotować fakt nauczania domowego (dziecko przebywa za granicą z rodzicami, ma zdawać wszystkie egzaminy klasyfikacyjne, jest orzeczenie oraz decyzja dyrektora)?

Czy zmiany w programie wychowawczo-profilaktycznym wymagają opinii rady rodziców

W szkole organizowane są przez podmiot zewnętrzny zajęcia profilaktyczne dla młodzieży „W stronę dojrzałości”. Zajęć tych nie ujęliśmy w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym (oferta pojawiła się w trakcie roku szkolnego). Czy konieczne jest zwrócenie się do rady rodziców o pozytywne zaopiniowanie możliwości przeprowadzenia tych zajęć?