Ważna procedura: Rozpatrywanie zastrzeżenia do trybu ustalenia oceny zachowania

Jeśli uczeń lub rodzic złożą zastrzeżenie do oceny, dyrektor musisz podjąć odpowiednie, wyznaczone prawem działania. Przedstawiamy, jak krok po kroku powinna wyglądać procedura rozpatrywania tego zastrzeżenia.