WYDANIE ONLINE

Wyniki ewaluacji będą przesądzały o spełnieniu lub niespełnieniu każdego z badanych wymagań na poziomie podstawowym. Wiąże się to z odstąpieniem od dotychczasowego literowego wskazywania poziomu ich spełniania. Takie zmiany wprowadza rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym, które obowiązuje od 1 września. Nowe regulacje wpływają na działanie szkoły, a także na obowiązki dyrektora, które już w tym roku szkolnym należy wziąć pod uwagę. 

czytaj więcej »

Planowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zaostrzenie kwalifikacji nauczycieli nie wejdzie w życie w tym roku. Na etapie konsultacji okazało się, że projekt nie obejmuje wszystkich oczekiwanych zmian. W konsekwencji resort przygotował nowe rozporządzenie, które ma wejść w życie 1 września 2016 r.

czytaj więcej »

Zbliżający się Dzień Edukacji Narodowej nie jest dla nauczycieli dniem wolnym od pracy. Z tego też powodu za taki dzień należy wypłacić nauczycielom wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, mimo ich niezrealizowania. Dla celów obliczenia wynagrodzenia za te godziny przyjmuje się, że są to dni gotowości do pracy.

czytaj więcej »

Aby od nowego roku szkolnego dyrektor szkoły mógł zgodnie z przepisami podejmować decyzje o przyjęciu ucznia do szkoły, powinien dokładnie poznać zasady i warunki przechodzeni uczniów ze szkół tego samego, jak i innego typu. Przyjęcie ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego wiąże się bowiem z pozyskaniem przez dyrektora odpowiedniej dokumentacji. Może się wiązać także z przeprowadzeniem zmian organizacyjnych pracy szkoły, jeśli będzie to uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

czytaj więcej »

Nadając wymaganiom rangę odrębnego rozporządzenia, podkreślono, że ich spełnianie jest obowiązkowe. Nowe regulacje wytyczają kierunek działania szkół i placówek, stanowiąc dla nich – obok podstawy programowej – drugi ważny dokument programowy. Zmiany w stosunku do poprzedniego brzmienia są niewielkie. Należy jednak zwrócić uwagę na sposób spełniania poszczególnych wymagań.

czytaj więcej »

Od września dyrektor szkoły ma obowiązek kontrolować, jakie produkty znajdują się w asortymencie szkolnych sklepików. W przypadku niezgodności będzie uprawniony do nałożenia grzywny bądź rozwiązania umowy z ajentem.

czytaj więcej »

Działania profilaktyczne, których celem jest zapobieganie narkomanii, powinny być skierowane do wszystkich uczniów i wychowanków. W związku z tym w ciągu 5 najbliższych miesięcy szkoły i placówki powinny dostosować program wychowawczy i program profilaktyki do przepisów, które weszły w życie z początkiem roku szkolnego.

czytaj więcej »

Wprowadzenie ocen opisowych na wyższym niż I etapie edukacyjnym i sporządzanie ich wydruków komputerowych wiąże się dołączaniem ich do dokumentacji nauczania. Wydruki każdorazowo muszą być podpisane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wychowawcę. Nowe przepisy obowiązują od początku roku szkolnego.

czytaj więcej »

wiper-pixel