WYDANIE ONLINE

Dyrektor szkoły, chcąc zatrudnić od nowego roku nauczyciela wspomagającego czy też specjalistę do pracy z uczniem z orzeczeniem, będzie musiał każdorazowo wziąć pod uwagę zalecenia zawarte w tym orzeczeniu. Potrzeba dodatkowego zatrudnienia może wynikać np. z wparcia w czynnościach samoobsługowych. Dlatego też ważne jest, aby dyrektor prawidłowo ocenił kwalifikację takiego nauczyciela.

czytaj więcej »

Dłuższy termin wykorzystania urlopu ojcowskiego, możliwość podzielenia go na części oraz większa ochrona stosunku pracy to zmiany, jakie już 2 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać w zakresie urlopu ojcowskiego. Nowe przepisy obejmą wszystkich ojców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy, są uprawnieni do urlopu ojcowskiego.Z początkiem nowego roku pracownik-ojciec wychowujący dziecko będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego nie dłużej niż:

czytaj więcej »

Od 2 stycznia 2016 r. pracownik wybierze, czy korzystać ze zwolnienia na dziecko w dniach czy godzinach. Zmienione zasady korzystania ze zwolnienia od pracy w związku z wychowywaniem dziecka do lat 14 obejmują wymiar zwolnienia 16 godzin albo 2 dni.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 1.850 zł, czyli o 100 zł więcej niż w roku bieżącym. W pierwszym roku pracy, pracownik zarobi nie mniej niż 1.480 zł brutto.

czytaj więcej »

Uczniowie nie będą składać zeznań w obecności obwinionego nauczyciela – to główna zmiana projektu rozporządzenia zmieniającego zasady prowadzenia postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli. Planowane nowości oświatowe są ukierunkowane na dobro dziecka.

czytaj więcej »

Organizując próbną ewakuację, dyrektor musi pamiętać o zawiadomieniu odpowiednich organów, a także o zapoznaniu uczniów i pracowników z obowiązującymi w szkole procedurami. Szkoły mają na to czas do końca listopada.

czytaj więcej »

Nowe regulacje dotyczące produktów spożywczych, które mogą być sprzedawane oraz z których mogą być przygotowywane posiłki w placówkach oświatowych wzbudzają wiele wątpliwości. Na 10 najczęściej pojawiających się pytań odpowiedziało Ministerstwo Zdrowia.

czytaj więcej »

„Przychodzi uczeń do prawnika…” to podręcznik przygotowany przez resort sprawiedliwości z myślą o poszerzaniu wiedzy uczniów z zakresu prawa. Może on być wykorzystywany w ramach lekcji wychowawczych lub wiedzy o społeczeństwie. 60 tys. podręczników trafi do szkół.

czytaj więcej »

150 mln zł – tyle na zakup książek dla bibliotek szkolnych wyda resort edukacji do 2020 r. Kwota, jaka trafi do szkoły, uzależniona jest od liczby jej uczniów. Najwięcej dostaną więc większe placówki, które mogą pozyskać nawet 12 tys. zł.

czytaj więcej »

Platforma elektroniczna nadzoru pedagogicznego, będącą kontynuacją działania dotychczasowej, od 1 października 2015 r. prowadzona jest przez ministra edukacji narodowej. Dostęp do niej mają osoby realizujące zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, nauczyciele, uczniowie, rodzice i przedstawiciele organów prowadzących szkoły.

czytaj więcej »

Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań, lepsza współpraca z rodzicami, objęcie programem profilaktyki wszystkich uczniów, a nie tylko tych zagrożonych narkomanią – to główne zmiany związane z przeciwdziałaniem narkomanii. Aby sprostać tym wymaganiom, szkoły muszą wprowadzić zmiany w dotychczasowych programach wychowawczym i profilaktyki. Mają na to czas do marca.

czytaj więcej »

Sporządzanie i przechowywanie notatek służbowych w szkole często sprawia problemy. Spowodowane jest to m.in. wątpliwościami, czy dołączać je do akt pracownika, czy przechowywać je w inny sposób – i jaki. Dyrektorzy muszą więc wypracować własny sposób przechowywania notatek i pamiętać, że możliwość dołączania ich do akt zależy od tego, czego dotyczą.

czytaj więcej »

Niejednokrotnie już po rozpoczęciu roku szkolnego konieczne są zmiany w kadrze pedagogicznej. Zmiany mogą polegać na konieczności zapewnienia zatrudnienia dodatkowemu nauczycielowi bądź przeciwnie – na potrzebie obsady wakatu. Działania dyrektora powinny być precyzyjnie zaplanowane i zgodne z przepisami oświatowymi.

czytaj więcej »

wiper-pixel