WYDANIE ONLINE

W niektórych przypadkach pracownik mimo spełnienia formalnych wymogów do uzyskania trzynastki, może utracić prawo do jej otrzymania. Z kolei w innych pracownik dostanie trzynastkę nawet za bardzo krótki staż pracy w danym roku nieprzekraczający 6 miesięcy. Aby w takiej sytuacji uzyskać dodatkowe wynagrodzenie roczne, musi spełnić jeden z kilku wyjątków.

czytaj więcej »

Pod koniec zeszłego roku weszły w życie zmiany w prawie autorskim, które obowiązują także w szkołach. Dotyczy to m.in. powielania materiałów chronionych, czy też ich odtwarzania. Aby nauczyciele i uczniowie mogli bezpłatnie i zgodnie z prawem wykorzystywać cudze utwory, muszą spełnić określone warunki.

czytaj więcej »

Przedłużenie etapu edukacyjnego to dla ucznia duże ułatwienie, które pomoże przejść przez kolejny etap edukacyjny bez wszystkich przykrych i trudnych konsekwencji związanych z powtarzaniem klasy. Dla szkoły wiąże się to jednak z nową organizacją pracy pod wieloma względami, w tym m.in. z dostosowaniem wymagań edukacyjnych czy dodatkowymi utrudnieniami związanymi ze zmianą przez ucznia klasy.

czytaj więcej »

Zmiany w ustawie o systemie oświaty dotyczące obowiązku szkolnego 7-latków będą wymagały od dyrektorów nowej organizacji pracy szkoły. Okazuje się bowiem, że w przepisach nikt nie przewidział pracy z dzieckiem, które w ciągu roku może zmienić nawet trzykrotnie grupę rówieśniczą.

czytaj więcej »

Zniesienie godzin karcianych czy rezygnacja ze sprawdzianu szóstoklasistów to jedne z ważniejszych zmian planowanych przez minister edukacji narodowej w 2016 r. Planowana jest również debata na temat oświaty, która zidentyfikuje problemy i pozwoli na stworzenie odpowiednich przepisów prawa oświatowego.

czytaj więcej »

Karta Nauczyciela nie będzie obligować do realizacji zajęć z uczniami ponad określone pensum, a nauczyciele placówek niepublicznych zostaną w pełni objęci odpowiedzialnością dyscyplinarną – takie zmiany czekają nauczycieli jeszcze w tym roku. Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela przewiduje 5 ważnych zmian.

czytaj więcej »

Pod koniec grudnia 2015 r. został opublikowany nowy tekst jednolity ustawy o systemie oświaty. W związku z tym w nowo tworzonej dokumentacji szkolnej – jeśli jest odwołanie do tej ustawy – należy uwzględnić nowy tekst jednolity.

czytaj więcej »

Subwencja oświatowa w tym roku wzrosła o ok. 103 zł. Jednak z początkiem roku zmieniły się zasady finansowania uczniów objętych edukacją domową. Kwota subwencji na takiego ucznia jest niższa i wynika z mniejszych nakładów ponoszonych na uczniów nauczanych w domu.

czytaj więcej »

Do 29 kwietnia br. szkoły mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – w ramach działania Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach. Placówka spełniająca określone kryteria może skorzystać ze środków unijnych przeznaczonych m.in. na wymianę okien.

czytaj więcej »

Od początku roku obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Określa ono warunki przyznawania środków z funduszu, w tym ich wysokość. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego.

czytaj więcej »

wiper-pixel