WYDANIE ONLINE

Wśród wymagań państwa wobec szkół i placówek znalazł się krótki zapis: „Dyrektor szkoły lub placówki podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb”. Czym jest wspomaganie zewnętrzne, jak je skutecznie zapewnić i jak rozumieć słowo odpowiednie? W artykule opisane zostaną teoretyczne założenia systemu zewnętrznego wspomagania szkół oraz praktyczne przykłady pozyskania jego, co może pomóc dyrektorom szkół w podjęciu decyzji o skorzystaniu z proponowanej ścieżki rozwoju szkoły.

czytaj więcej »

Ostatnia nowelizacja Karty Nauczyciela objęła również postępowanie dyscyplinarne nauczycieli. Nowe przepisy mają zastosowanie dla postępowań wszczętych nie wcześniej niż 31 maja br. Nowelizacja nie wprowadza jednak rewolucyjnych zmian, lecz porządkuje i usprawnia całą procedurę. Dyrektor szkoły, choć zwykle nie jest stroną postępowania wyjaśniającego ani dyscyplinarnego, to jednak posiada pewne prawa i obowiązki z nimi związane. Jakie – podpowiadamy w artykule!

czytaj więcej »

W zawodzie nauczyciela i dyrektora najważniejsza, a także często najtrudniejsza jest praca z uczniami. Nie tak rzadko zdarza się jednak, że dogadanie się z ich rodzicami jest wyzwaniem przynajmniej równie poważnym. Zwłaszcza, gdy czujemy się obiektem niesprawiedliwego ataku lub żądań niemożliwych do spełnienia. Na szczęście, w większości przypadków, jesteśmy w stanie osiągnąć porozumienie, a przynajmniej załagodzić konflikt. Podpowiadamy, jak rozwiązywać nieporozumienia z rodzicami uczniów oraz jak rozmawiać z roszczeniowym rodzicem.

czytaj więcej »

Obowiązujące przepisy nakazują przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa „co najmniej raz w roku”. Nie ma podanych terminów jej przeprowadzania, decyzję w tym względzie podejmuje dyrektor każdej placówki. Podpowiadamy, kiedy najlepiej przeprowadzić kontrolę i jakie są najważniejsze obowiązki dyrektora szkoły przed sezonem zimowym.

czytaj więcej »

Od przyszłego roku szkolnego rozpocznie się reforma struktury szkolnictwa, a wiele szkół ulegnie przekształceniu z mocy prawa w inne niż dotychczas jednostki. W związku z tym dyrektor będzie musiał pisemnie poinformować swoich pracowników o zmianie pracodawcy. W jakim terminie musi tego dokonać – podpowiadamy w tekście.

czytaj więcej »

Projekt ustawy budżetowej przewiduje zwiększenie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W stosunku do wstępnego projektu obecny przewiduje wyższą o 418 mln zł kwotę części oświatowej subwencji ogólnej. Od 1 stycznia 2017 r. mogą się również zmienić płace nauczycieli.

czytaj więcej »

Zmiany proponowane w nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej to m.in. nowa architektura SIO, nowy sposób komunikacji z bazą danych, usprawnienia funkcjonowania systemu oraz uproszczenie zakresu gromadzonych danych. Podpowiadamy, co jeszcze może się zmienić.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt nowego rozporządzenia dotyczącego oceny pracy nauczyciela. Wprowadza on m.in. zmiany w zakresie oceny pracy dyrektora szkoły oraz osoby, której czasowo powierzono obowiązki dyrektora.

czytaj więcej »

Planowana reforma oświaty wywołuje wiele wątpliwości. W skierowanej do MEN interpelacji poselskiej zadano pytanie, czy reforma oświaty przewiduje możliwość funkcjonowania szkół podstawowych składających się wyłącznie z klas I–III lub IV–VIII. Ministerstwo wyklucza taką możliwość, ale dopuszcza tworzenie filii szkół podstawowych.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie dotyczące Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Określa ono m.in. tryb wyznaczania składu kolegium, w tym warunki jakie musi spełniać kandydat. W jaki sposób będzie funkcjonowało kolegium i kto może zostać arbitrem – podpowiadamy w tekście!

czytaj więcej »

wiper-pixel