WYDANIE ONLINE

Jednostki oświatowe na ostatni dzień każdego roku obrotowego są zobowiązane do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów. Inwentaryzacja przeprowadzana jest w celu ustalenia rzeczywistej ilości i wartości składników majątkowych używanych przez szkołę. Podpowiadamy, w jaki sposób prawidłowo udokumentować oraz rozliczyć wyniki inwentaryzacyjne. Wskazujemy również najczęściej popełniane błędy podczas inwentaryzacji, których warto uniknąć.

czytaj więcej »

Sejm uchwalił ustawę obniżającą wiek emerytalny do 65 i 60 lat. Nowe przepisy wejdą w życie 1 października 2017 r. Wbrew pozorom, będą one miały istotne znaczenie także dla nauczycieli, którzy zamierzają skorzystać z emerytury z art. 88 Karty Nauczyciela. Sprawdź, co się zmieni.

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił obawy rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców, jakie otrzymał po ogłoszeniu konsultacji społecznych projektu likwidacji gimnazjów. Zwraca uwagę, że skutki proponowanych zmian dotkną nie tylko dzieci kończące szkołę podstawową, lecz wszystkich uczniów.

czytaj więcej »

Zapowiedziana przez MEN reforma oświatowa wprowadzi wiele przepisów przejściowych, w tym m.in. dotyczących aktualizacji statutów szkół i placówek oświatowych. Ostatnio przyjęte przez Rząd ustawy związane z nowym prawem oświatowym przewidują zmiany w zakresie dostosowywania statutów. Sprawdzamy, w jaki sposób będą funkcjonowały statuty szkół w okresie przekształceń placówek oświatowych.

czytaj więcej »

Rada Ministrów przyjęła w ostatecznym kształcie projekty ustaw reformujących system oświaty i tym samym rozpoczęły się prace legislacyjne w Sejmie. Wszystko wskazuje więc na to, że wdrażanie reformy rozpocznie się już 1 września 2017 r., a nowe przepisy, m.in. dotyczące rekrutacji do szkół, będą stosowane już w tym roku szkolnym. 

czytaj więcej »

MEN przekazało do konsultacji projekt nowego rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządów w 2017 r. W stosunku do bieżącego roku kwota ta wzrośnie i ma wynieść ok. 5.331 zł.

czytaj więcej »

Od 29 października br. obowiązuje nowa stawka wynagrodzenia za sprawdzanie prac uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz niepełnosprawnych. Związane jest to z e-ocenianiem w przypadku egzaminu gimnazjalnego z matematyki. Podpowiadamy, jak zmieniły się stawki.

czytaj więcej »

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami MEN przygotowało projekt nowego rozporządzenia, które definitywnie eliminuje z systemu oświaty sprawdzian szóstoklasisty. W pozostałym zakresie w projekcie nowego rozporządzenia nie przewidziano żadnych istotnych zmian w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów.

czytaj więcej »

Przyznane w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” wsparcie finansowe musi zostać podsumowane m.in. przez organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne. Resort edukacji udostępnił na swojej stronie formularze sprawozdań do pobrania. Sprawdź, do kiedy należy je złożyć.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny serwis informacyjny o zmianach w systemie edukacji. Na stronie internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl zamieszczane są najważniejsze informacje na temat zmian związanych z reformą. Czego jeszcze można się dowiedzieć ze strony?

czytaj więcej »

Rok 2017 będzie rokiem szczególnym, nie tylko dlatego, że rozpocznie się zapowiadana reforma oświatowa, ale również przez zmiany w zakresie obsługi podległych szkół i placówek. Organy prowadzące mogą tworzyć samorządowe centra usług wspólnych. Może wymóc to po stronie dyrektorów obowiązek rozwiązywania umów z własnymi księgowymi z powodu likwidacji ich stanowisk pracy. Przedstawiamy wykaz zadań w obszarze finansów, które dyrektor musi zaplanować na przełomie roku.

czytaj więcej »

Coaching wykorzystywany jest we wszystkich dziedzinach życia jako sposób na osiąganie zamierzonych celów oraz jako źródło atrakcyjnych narzędzi służących analizie sytuacji i budowaniu świadomości ludzi. Bardzo powoli coaching adaptowany jest w edukacji, głównie jako wsparcie rozwoju zawodowego i osobistego dyrektora szkoły, a także jako możliwość zwiększenia efektywności zawodowej nauczycieli. Przedstawiamy zarówno proste rozwiązania komunikacji coachingowej, jak i konkretne narzędzia możliwe do wykorzystania w koncepcyjnych pracach rady pedagogicznej.

czytaj więcej »

Reforma oświaty, która ma się rozpocząć już 1 września 2017 r., niesie za sobą konsekwencje m.in. w sferze kadrowej. Ustawodawca zamierza wprowadzić specjalną procedurę zwalniania nauczycieli wygaszanych gimnazjum. Z kolei nauczyciele zespołów szkół i gimnazjów, które będą podlegały przekształceniom, przejdą do nowo powstałych szkół. Nie oznacza to jednak, że wszyscy zachowają pracę.

czytaj więcej »

wiper-pixel