WYDANIE ONLINE

Zakończenie pierwszego okresu roku szkolnego to ważny etap w pracy szkoły i czas na analizę jej półrocznej pracy. Jest to odpowiedni moment, żeby podsumować, ocenić i zweryfikować działania dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne, a także wyciągnąć wnioski i sformułować rekomendacje do dalszej pracy. Nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym dyrektor szkoły powinien podsumowywać jej pracę i przedstawiać radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności szkoły. Podpowiadamy, jakie są najważniejsze zadania dyrektora na koniec półrocza.

czytaj więcej »

Specyficzne trudności w nauce, agresja, nieposłuszeństwo i naruszanie zasad społecznych to najczęściej pojawiające się problemy wychowawcze w szkole. Ale to niejedyne – okazuje się, że są i takie, które trudniej rozpoznać, a tym bardziej – znaleźć skuteczny sposób ich zapobiegania. W artykule przedstawiamy wskazówki, jak rozpoznawać najczęściej pojawiające się problemowe zachowania, a także wskazówki dla dyrektora, jak skutecznie im zapobiegać. Dodatkowo prezentujemy procedury, które można zastosować w każdej szkole.

czytaj więcej »

Przejście na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela na tzw. starych zasadach możliwe jest jedynie przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Tymczasem wskutek nowelizacji przepisów emerytalnych uchwalonych przez Sejm, wiek emerytalny mężczyzn został obniżony do 65 lat, a kobiet – 60 lat. Do kiedy należy złożyć wniosek o przejście na emeryturę nauczycielską?

czytaj więcej »

Do 9 grudnia br. można było zgłaszać – w ramach prekonsultacji – opinie w sprawie projektów dotyczących podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz ramowych planów nauczania. Co zawierały projekty – przedstawiamy szczegóły!

czytaj więcej »

Przepisy projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe przewidują kilka wariantów przekształcenia gimnazjum sportowego, mistrzostwa sportowego lub gimnazjum z oddziałami. MEN zapowiada, że przekształcone szkoły sportowe będą funkcjonować na podobnych zasadach jak w obecnym stanie prawnym. A jak będzie z oddziałami dwujęzycznymi?

czytaj więcej »

Zgodnie z przyjętymi założeniami reformy systemu oświaty, przedmiot przyroda będzie realizowany w IV klasie 8-letniej szkoły podstawowej, natomiast biologia, geografia, chemia i fizyka pojawią się odpowiednio w klasach V–VIII szkoły podstawowej. Podpowiadamy, kto będzie mógł nauczać tych przedmiotów po zmianach.

czytaj więcej »

Rok 2017 r. będzie rokiem szczególnym, gdyż rozpocznie się reforma oświatowa związana z wygaszaniem gimnazjów. Pierwsze czynności dyrektorzy będę musieli podejmować już w marcu 2017 r., a dotyczą przekazania pracownikom informacji w sprawie zmiany pracodawcy. Nie brakuje jednak zmian, które wchodzą w życie już 1 stycznia 2017 r.  Przedstawiamy wykaz najważniejszych z nich.

czytaj więcej »

Wdrażanie zmian związanych z reformą oświaty i pierwsze przekształcenia szkół rozpoczną się już od września 2017 r. I choć do tego terminu jest jeszcze trochę czasu, to warto wiedzieć, jakie zadania w związku z reformą będą mieli dyrektorzy i organy prowadzące jeszcze w tym roku szkolnym. Przedstawiamy najważniejsze terminy!

czytaj więcej »

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej skierował do konsultacji projekt nowego rozporządzenia regulującego treść świadectwa pracy, a także sposób jego wydawania i prostowania. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Podpowiadamy, co dokładnie się zmieni.

czytaj więcej »

Rząd zamierza znowelizować rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zmiany mają na celu ujednolicenie tabeli stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, jak i ich podwyższenie. Planuje się również wprowadzenie nowych stanowisk samorządowych. Jednak nadal nie ma w nim informacji o stanowisku asystenta nauczyciela.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło formularz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2016 r. Podpowiadamy, do kiedy należy go przesłać i komu udostępnić.

czytaj więcej »

wiper-pixel