WYDANIE ONLINE

Przekształcanie placówek oświatowych w wyniku reformy oświaty musi się odbyć zgodnie z przepisami i w określonych terminach. Samorządy mają dość ograniczony czas na opracowanie całej reformy, która określać ma plan postępowania ze szkołami w okresie przejściowym. W tekście analizujemy wprowadzone przepisy, a także odpowiadamy na takie pytania jak m.in. jakie uchwały należy podjąć, kto musi zaopiniować uchwały, a także jakie są konsekwencje wygaszania gimnazjów dla dyrektorów.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło elektroniczną aplikację, która służy do wyszukiwania najbliższej gminy i powiatu prowadzącej szkołę danego typu i rodzaju. Aplikacja jest narzędziem pomocniczym ułatwiającym odnalezienie konkretnej placówki oświatowej.

czytaj więcej »

Zmiana systemu edukacji od września 2017 r. niesie za sobą wiele konsekwencji, w tym m.in. określenie nowych warunków dopuszczania do użytku podręczników do nowych typów szkół. Sprawdzamy, co przewiduje projekt nowego rozporządzenia – poznaj 5 wytycznych w nowym projekcie.

czytaj więcej »

Do 21 lutego br. trwają konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Zasadniczą zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących planów nauczania jest ich sama konstrukcja. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.Sprawdzamy, jakie zmiany przewiduje projekt.

czytaj więcej »

Ewaluacja jest badaniem użytecznym, dlatego powinna wynikać z codziennej pracy szkoły i być przydatna w jej działaniach. To stan idealny, na drodze do którego staje brak zaufania do wyników badań, niechęć do ujawniania obszarów wymagających zmiany i niejednokrotnie niedostateczne umiejętności metodologiczne. Przedstawiamy wskazówki, jak tworzyć narzędzia ewaluacyjne

czytaj więcej »

Kwestie związane z funkcjonowaniem rady pedagogicznej nie zostały precyzyjnie uregulowane w przepisach prawa, dlatego w praktyce mogą wystąpić wątpliwości odnośnie wydawałoby się oczywistych kwestii związanych z prowadzeniem posiedzeń rady, czy podejmowania przez nią uchwał. Wiele zagadnień musi więc zostać doprecyzowane w regulaminie rady pedagogicznej. Przedstawiamy najczęściej występujące problemy związane z organizacją i funkcjonowaniem rady w szkole.

czytaj więcej »

Nauczyciele mogą korzystać nie tylko z emerytury powszechnej, lecz także ze specyficznego rodzaju emerytury przysługującej wyłącznie tej grupie zawodowej. Nabycie prawa do niej jest zależne od ogólnego stażu emerytalnego oraz stażu pracy w szczególnym charakterze. Przywilej ten przysługuje również dyrektorom szkół. W praktyce taka emerytura jest świadczeniem wyższym. Podpowiadamy, kiedy przysługiwać będzie wyższa emerytura i co się zmieni w przepisach.

czytaj więcej »

Zapadła decyzja o reformie edukacji, która przewiduje, że w nowej strukturze szkół obowiązywać będzie nowa podstawa programowa. W związku z tym warto przyjrzeć się, co zawiera nowa podstawa i jakie są opinie środowiska oświatowego – i nie tylko – na temat wprowadzonych nowości.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia br. nauczyciel ubiegający się o pracę w szkole ma obowiązek przedstawienia informacji o niekaralności dyscyplinarnej z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD). Regulacja ta, choć jest nowością, to prawdopodobnie już 1 marca 2017 r. zostanie zmodyfikowana – sprawdzamy, w jakim zakresie.

czytaj więcej »

W liście do samorządowców minister edukacji narodowej przedstawiła informacje dotyczące wdrażania reformy oświatowej od września 2017 r. MEN opublikowało również wzór uchwały, jaką mają przyjąć samorządy w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju. 

czytaj więcej »

11 stycznia br. w Dzienniku Ustaw ogłoszono i opublikowano nowe ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe. Pierwsze przepisy tych ustaw weszły w życie już w ciągu 3 i 14 dni od dnia ogłoszenia. Podpowiadamy, jakie przepisy już obowiązują.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce, aby podręcznik dla uczniów w klasach I–III wybierany był przez nauczycieli, a nie odgórnie narzucony. Resort utrzymuje, że każdy podręcznik, również ten wybrany przez nauczyciela, nadal będzie bezpłatny. Czy „Nasz Elementarz” nadal może być wykorzystywany?

czytaj więcej »

Resort edukacji przygotował projekt nowego rozporządzenia  w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Nowe przepisy uwzględniają reformę oświaty, zachowując jednocześnie możliwość uzyskania dotacji dla klas gimnazjum.

czytaj więcej »

wiper-pixel