WYDANIE ONLINE

W poprzedniej aktualizacji (wrześniowej) pisaliśmy na temat stanowiska dyrektora szkoły w związku z reformą oświaty i przekształceniem placówek oświatowych. Ekspert opisał 26 zasad postępowania. W tym numerze zbieramy informacje dotyczące wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze. Przykładowo, w odróżnieniu od stanowiska dyrektora, pozostałe stanowiska kierownicze w szkołach nie mają prawnie narzuconego okresu kadencji i mogą być również powierzane na czas nieokreślony. Sprawdzamy, jakich posunięć kadrowych mogą spodziewać się wicedyrektorzy od 1 września 2017 r. 

czytaj więcej »

Nowe przepisy wdrażające reformę oświaty wymusiły na dyrektorach gimnazjów przeniesienie dużej grupy nauczycieli w stan nieczynny. Także w innych szkołach niejeden nauczyciel zdecydował się, zamiast od razu odejść z pracy, złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny. W związku z tym na dyrektorach szkół ciążą liczne obowiązki związane z tym stanem. Ich specyfika wynika z tego, że nauczyciel w trakcie stanu nieczynnego faktycznie nie wykonuje pracy, ale formalnie pozostaje w zatrudnieniu. Jakim obowiązkom musi sprostać dyrektor i jakie rozwiązania stosować w związku z korzystaniem przez nauczyciela ze stanu nieczynnego - pokazujemy w artykule.

czytaj więcej »

Ośmioletnia szkoła podstawowa z klasami dotychczasowego gimnazjum, powstała w wyniku przekształcenia gimnazjum, powinna posiadać własny, właściwy dla niej zestaw dokumentów określających jej wewnętrzny system prawny. O tym, jakie regulaminy i procedury będą tworzone w szkole, decydują przepisy prawa oraz potrzeby placówki.

czytaj więcej »

wiper-pixel