WYDANIE ONLINE

Nowy rok szkolny stawia przed dyrektorami nowe wyzwania i obowiązki – głównie w kontekście reformy systemu oświaty. Aby sprostać wszystkim wymaganiom zamieszczamy omówienie nowych rozporządzeń i nowości  wynikających z ustawy – Prawo oświatowe. To kompendium wiedzy pozwoli usystematyzować, uporządkować i utrwalić wprowadzone zmiany. Ekspert zebrał i szczegółowo omówił wszystkie 44 rozporządzenia, które obowiązują od nowego roku szkolnego.

czytaj więcej »

W poprzedniej aktualizacji (wrzesień/październik) pisaliśmy na temat uchwał wydawanych przez organy wewnętrzne szkoły. Oprócz nich każda szkoła tworzy swoje regulaminy oraz procedury – porządkują one prace, ustanawiają jasne zasady postępowania. Część regulaminów musi być w szkole obowiązkowo, niektóre można stworzyć dodatkowo. W przypadku procedur, prawo nie narzuca obowiązku ich opracowania, jednak konkretne kroki postępowania, znane całej społeczności szkolnej mogą niejednokrotnie usprawnić prace i wykluczyć zbędne czynności. Jakie regulaminy trzeba mieć w szkole oraz jakie procedury warto opracować opisujemy w dzisiejszym wydaniu.

czytaj więcej »

Troje uczniów zameldowanych w obwodzie tutejszej szkoły pod koniec roku szkolnego nie zostało klasyfikowanych z powodu licznych nieobecności. Jak okazało się później nieobecności były spowodowane wyjazdem za granicę oraz innymi nieusprawiedliwionymi przyczynami. Do dnia dzisiejszego matka dzieci nie zgłosiła się do szkoły, pomimo usilnych prób kontaktu. Nie odebrała również wysłanego upomnienia w sprawie nie posyłania dzieci do szkoły. Upomnienie wysłano również do organu prowadzącego szkołę, tj. gminy. Matka jak wynika z naszych ustaleń przebywa poza granicami kraju. Nie wiemy nadal, czy dzieci realizują tam obowiązek szkolny. Czy w tej sytuacji dyrektor szkoły podejmuje inne kroki? Czy uczniowie Ci są w bieżącym roku szkolnym nadal wykazywani w ewidencji tj. księdze dzieci, uczniów, dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen itp.?

czytaj więcej »

Czy należy potwierdzać realizację obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego w każdym nowym roku szkolnym? Do kiedy należy złożyć powiadomienie o realizacji obowiązku szkolnego i przygotowania przedszkolnego?

czytaj więcej »

W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi edukacji włączającej i nowych rozwiązań dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

czytaj więcej »

wiper-pixel