WYDANIE ONLINE

Świetlica funkcjonująca w szkole podstawowej i gimnazjum również podlega przemianom wprowadzonymi reformą oświatową. Nowe przepisy nie przewidują rewolucji. Niemniej jednak wprowadzają pewne modyfikacje. Na uwagę zasługuje kilka z nich m.in. nowe podstawy funkcjonowania świetlic, uregulowanie zasad organizacji świetlicy w statucie, wyłączenie z zadań statutowych opieki świetlicowej. Jakie jeszcze modyfikacje wprowadziły nowe przepisy? Jak poprawnie zorganizować zajęcia świetlicowe? Na pytania odpowiadamy w tym artykule. Ekspert zamieścił też konkretne przykłady z praktyk szkolnych, by – wykorzystując poprawne rozwiązania – uniknąć błędów w swojej placówce.

czytaj więcej »

Najwyższy Izba Kontroli  przeprowadziła od 21 września 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. kontrolę funkcjonowania świetlic szkolnych. Celem głównym kontroli była ocena, czy uczniom szkół podstawowych zapewniono odpowiednie zajęcia świetlicowe.  Kontrolą objęto łącznie 36 jednostek, z tego: 4 kuratoria oświaty i 32 publiczne szkoły podstawowe z terenu różnych województw. Jednym z efektów tych działań jest raport – Informacja o wynikach kontroli – funkcjonowanie świetlic szkolnych.

czytaj więcej »

Przekształcenie szkoły lub włączenie jej do innej placówki może wiązać się ze zmianą stosowanych do tej pory pieczęci. Obowiązują w tym zakresie przepisy przejściowe, szczególnie te dotyczące stosowania pieczęci w gimnazjum włączanym do szkoły podstawowej. Jakiej pieczęcie należy używać, kiedy wymienić pieczęci szkolne, które dokument muszą być nimi opieczętowane, kiedy ze względu na nowe pieczęcie wymieniać legitymacje uczniom? Przedstawiamy odpowiedzi na 12 najczęściej pojawiających się problemów i pytań związanych z używaniem pieczęci urzędowych po przekształceniach szkół.

czytaj więcej »

Wśród dyrektorów szkół pojawia się wiele wątpliwości związanych z przydzielaniem oraz rozliczaniem nauczycielom godzin ponadwymiarowych. Należy wiedzieć, kto może te godziny realizować, a komu nie przysługuję, oraz jak wypłacać za nie wynagrodzenie. Czy np. za dni ustawowo wolne od pracy , albo podczas sprawowania opieki nad dzieckiem przysługuje nauczycielowi wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe? Aby rozwiać wszystkie problematyczne kwestie zamieszczamy artykuł zawierający 25 zasad postępowania związanego z realizacją godzin ponadwymiarowych w szkole.

czytaj więcej »

wiper-pixel