WYDANIE ONLINE

Najpóźniej do 30 listopada dyrektor szkoły musi zaktualizować jej statut i dostosować do nowych przepisów oświatowych. Przepisy ustawy - Prawo oświatowe określają szczegółowo obowiązkowe treści, które należy ująć w nowym statucie. Przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące zmian w statucie - wyliczenia i wypunktowania pozwolą prześledzić, czy zaktualizowany statut zawiera wszystkie wymagane elementy.

czytaj więcej »

Zima tuż tuż. Trzeba się na nią dobrze przygotować, przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa, odpowiednie przeglądy szkoły, zaplanować odśnieżanie terenu. Każdy przegląd musi też być odpowiednio udokumentowany. Kto zobowiązany jest do odśnieżenia terenu wokół szkoły, jaką dokumentację przygotować, jakie obowiązki ma dyrektora, a jakie zadania spoczywają na nauczycielach i innych pracownikach szkoły? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w artykule - dzięki temu każdy dyrektor łatwo, szybko i bezpiecznie przygotuje się do sezonu zimowego.

czytaj więcej »

Zarówno nauczycielom jak i pracownikom niepedagogicznym mogą przysługiwać nie tylko emerytury, ale także renty. W razie pogorszenia stanu zdrowia skutkującego częściową lub całkowitą utratą zdolności do pracy możliwe jest ubieganie się o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Jednak aby ją otrzymać, należy też legitymować się odpowiednim stażem ubezpieczeniowym. Poza tym należy spełniać szereg innych warunków.

czytaj więcej »

Proszę o podanie aktualnej podstawy prawnej do obowiązku monitorowania podstawy programowej przez dyrektora. Czy obowiązuje monitorowanie jakościowe czy ilościowe?

czytaj więcej »

 Najpóźniej do 30 listopada trzeba w szkole przeprowadzić próbną ewakuację. Warunki ewakuacji muszą być dostosowane do liczny osób, ich sprawności oraz konstrukcji budynku. Każdy trening będzie zatem wyglądał nieco inaczej, gdyż musi odpowiadać specyfice danej placówki. Aby przebiegł sprawnie i skutecznie, wszyscy powinni znać swoje obowiązki i zasady postępowania. Jak przygotować się do próbnej ewakuacji oraz jakie czynności krok po korku należy przeprowadzić opisujemy w tym artykule.

czytaj więcej »

wiper-pixel