WYDANIE ONLINE

Połowa roku szkolnego to dobry czas na dokonanie podsumowania dotychczasowej pracy szkoły, analizy i wniosków do dalszej pracy. Należy rzetelnie sprawdzić jaki jest stan obecny, a następnie ustalić czy i jakie zmiany są pożądane na drugą połowę roku. Szczególnie istotne jest to w tym roku szkolnym, gdyż nowe przepisy oświatowe wprowadziły wiele nowych wymagań i zadań. Przedstawiamy obszary, które warto podsumować w połowie roku szkolnego i poszczególne zadania dyrektora. Dzięki temu pracownicy szkoły nie przeoczą żadnego istotnego obowiązku.

czytaj więcej »

1 września 2017 r. rozpoczęło się wdrażanie reformy oświatowe. Przed nami jeszcze dwie: związana ze zmianami w Karcie Nauczyciela (już od 1 stycznia 2018 r.) oraz związana z nowymi zasadami ochrony danych osobowych od 25 maja 2018 r. Pomiędzy tymi reformami zmieniło się kilka innych przepisów, jak wzrost minimalnych stawek pracowników niepedagogicznych, oraz kilka inny modyfikacji jest planowanych w Kodeksie pracy. Zmiany w przepisach nie pozostają bez znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania kontroli, która musi analizować  wszystkie elementy funkcjonowania placówki, aby jednostka osiągała wyznaczone jej cele w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

czytaj więcej »

W przypadku zmian organizacyjnych w szkole, nauczyciel, który otrzymał wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela, może złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny. W takim przypadku stosunek pracy nauczyciela wygasa po upływie 6-miesięcznego stanu nieczynnego - a więc 28 lutego. W tym artykule przedstawiamy 3 przesłanki zakończenia stanu nieczynnego. Warto przeczytać, kiedy stan nieczynny może skończyć się przed upływem ustawowego terminu. Kolejna część tekstu, na temat obowiązków dyrektora i nauczyciela - w aktualizacji lutowej.

czytaj więcej »

wiper-pixel