WYDANIE ONLINE

Od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. RODO). Szkoły przetwarzają dane osobowe - uczniów, nauczycieli, specjalistów szkolnych, w związku z tym są zobowiązane do ich ochrony. Mimo, iż jest jeszcze sporo czasu warto już teraz zacząć się przygotowywać na wprowadzenie nowych regulacji. Warto też wcześniej sukcesywnie dokonywać przeglądu dotychczasowych zasad ochrony i nanosić niezbędne poprawki. Od tego wydania zapraszam do lektury cyklu tekstów poświęconych nowym przepisom o RODO - w tej aktualizacji piszemy na temat aktów prawnych, nowych regulacjach ustawy, podstawowych zmianach. W kolejnych numerach ekspert opisze nowe zasady przetwarzania danych, nowe obowiązki osób odpowiedzialnych oraz szczegółową procedurę wdrażania RODO.

czytaj więcej »

Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada jej dyrektor. Część prac przygotowujących egzamin gimnazjalny została już zrealizowana. Dla przypomnienia przedstawiamy najważniejsze zadania, które są nadal przed dyrektorem. Warto przeanalizować obowiązki tuż przed egzaminem oraz podczas jego trwania by niczego nie przeoczyć.

czytaj więcej »

Do głównych obowiązków nauczyciela należy wspieranie ucznia w rozwoju oraz indywidualizacja pracy z nim na zajęciach edukacyjnych. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymagają specjalnej opieki, dostosowania warunków nauki do swoich potrzeb. I choć przepisy nie wymagają powoływania zespołu dla każdego dziecka lub ucznia wymagającego wsparcia, to jednak wyraźnie wskazują kierunek zespołowego współdziałania wychowawców, nauczycieli i specjalistów. Jakie zadania i obowiązki spoczywają na każdym z nich i jak ułożyć sprawną i owocną współpracę - opisujemy w tym artykule.

czytaj więcej »

Trwająca reforma systemu edukacji dotknęła także działalności innowacyjne i eksperymentalnej w szkolnictwie. W ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe nie określono wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie działalności innowacyjnej w szkole ani nie wskazano konieczności zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu. Rada pedagogiczna nie ma obowiązku podejmowania uchwał w kwestii decyzji o innowacjach pedagogicznych. Zmiany te nie dotyczą jednak działalności eksperymentalnej szkół. Jeśli szkoła zdecydowała się na taką działalność - do 31 marca musi złożyć odpowiedni wniosek do kuratora oświaty.

czytaj więcej »

Jak co roku, aby prawidłowo rozliczać czas pracy pracowników, należy ustalić ile godzin mają oni do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Stanowi to podstawę do późniejszego ustalania m.in. prawa do dnia wolnego za święto. Pokazujemy, ile godzin w poszczególnych miesiącach mają do przepracowania pracownicy niepedagogiczni w 2018 roku.

czytaj więcej »

wiper-pixel